Opleiding Uitgaan van verschillen

15feb 2018

Plaats

Den Haag, HCO

Tijd

09:00 tot 16:30

Prijs:

2295,00 EUR (excl. btw)

Uitgaan van verschillen schoolleidersregister POVerschillen zijn vanzelfsprekend. Het gaat erom hoe we deze verschillen benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen. In deze opleiding leer je hoe je als team gezamenlijk verantwoordelijk en doeltreffend kunt zijn om als professionele leergemeenschap kwalitatief verantwoord onderwijs te realiseren Ook leer je hoe je het netwerk van de school kunt benutten om in samenwerking met anderen Passend Onderwijs vorm en inhoud kunt geven.

Tijdens deze opleiding komen achtereenvolgens de vier deelthema’s aan bod:

 • Uitgaan van verschillen in de klas
 • Werken met verschillen binnen het team
 • Benutten van verschillen binnen de schoolorganisatie
 • Werken met verschillen in de samenwerking met anderen in de schoolomgeving

Het vertrekpunt is steeds om via een inductieve werkwijze de eigen school en het eigen functioneren te onderzoeken. We betrekken relevante theorie (literatuur, filmpjes, powerpoints etc.) en zoeken naar mogelijkheden die de eigen schoolontwikkeling verder kunnen versterken. Naast korte presentaties en reflecties werken de deelnemers met elkaar aan een eigen leerroute en een concreet toepasbare uitwerking voor de eigen school.

Onderwerpen die aanbod komen
 • Visie op onderwijs: leerstofgericht, kindgericht, wereldgericht.
 • Leren Zichtbaar Maken binnen Handelingsgericht Werken
 • Professioneel kapitaal
 • Professionele Leergemeenschap (PLG)
 • Collectieve verantwoordelijkheid en doeltreffendheid
 • Passend Onderwijs, basisondersteuning, extra ondersteuning
 • Rollen en functies van IB en directie
 • Bovenschoolse samenwerking: Het SWV passend onderwijs als lerend netwerk
 • Pedagogische leiderschap
 • Student Centered Leadership
 • Van instructional leader naar learning leader
 • Beïnvloeden van het proces van schoolontwikkeling
Doelen en resultaat
 • Deelnemers hebben inzicht in de manier waarop binnen de klas en binnen de school omgegaan kan worden met verschillen tussen kinderen.
 • Deelnemers hebben inzicht in de manier waarop zij hun rol in “student-centered-leaderhip” in kunnen vullen in de eigen school ten behoeve van het omgaan met verschillen tussen kinderen.
 • Deelnemers hebben een duidelijke visie op de relatie tussen opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken en passend onderwijs en kunnen deze vertalen naar het team t.b.v. de vormgeving van de basisondersteuning en extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs
 • Deelnemers kennen de vijf dimensies van een lerende organisatie en kunnen gerichte acties ondernemen om het Professioneel Kapitaal in de eigen school verder te ontwikkelen. Indien nodig kunnen zij hun strategieën bijstellen.
 • Deelnemers weten wat de “triple focus” inhoudt (begrijpen van jezelf, begrijpen van elkaar en begrijpen van de systemen waarin we ons bevinden) en kunnen deze vertalen naar hun gedrag als leider in de eigen school.
 • Deelnemers kunnen de visie en schoolcultuur rondom het werken met verschillen vertalen naar een effectieve schoolstructuur en effectieve schoolsystemen waarin basisondersteuning en extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs de dagelijkse routines ondersteunen.
 • Deelnemers zijn zich bewust hoe zij als school onderdeel uitmaken van grotere systemen en hoe systemen elkaar kunnen versterken en waar verbeterpunten liggen.
Doelgroep

Geregistreerde schoolleiders RDO en RADO, bovenschools schoolleiders

Schoolleidersregister

Deze opleiding wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij thema 5: Omgaan met verschillen.

Data en tijden

15 februari 2018 – hele dag  ( 09.00 uur – 16.30 uur)
8 maart 2018 – ochtend  (09.00 uur – 12.30 uur)
5 april 2018 – ochtend  (09.00 uur – 12.30 uur)
24 mei 2018 – hele dag  ( 09.00 uur – 16.30 uur)
14 juni 2018 – ochtend  (09.00 uur – 12.30 uur)

De datum van de laatste bijeenkomst wordt met de deelnemers samen vastgesteld. Het gaat om een hele dag.

Aantal SBU (studiebelastingsuren)

86 uren, waarvan 33 contacturen, 16 huiswerkuren en 37 uren voorbereidend.

Overzicht verplichte literatuur (inclusief jaartallen)
 • Reader Bazalt “Omgaan met verschillen” met actuele artikelen over alle 4 de deelthema’s (wordt in de opleiding verstrekt en aangevuld)
  - Oostdam, R (2013) Zorgen voor de juf en de mees. Amsterdam: Vossiuspers UvA
  - Derriks, M., Ledoux, G., Overmaat, M. & Eck, E. van (2002). Omgaan met verschillen. Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut.
 • Meer, N. Van der (2016) Minder onderwijzen, meer leren. Vlissingen: Bazalt
 • Hattie, J. (2015). Leren Zichtbaar Maken, Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers. Vlissingen: Bazalt. (Beknopt)
 • Fullan, M. & Hargreaves, A. (2013). Professioneel kapitaal, De transformatie van het onderwijs in elke school. Den Haag: Stichting Duurzaam Leren
 • Goleman, D. en Senge, P. (2014) The triple focus, Florence, MA, More Than Sound. (E-book) \
Aanbevolen literatuur
 • Herpen, M. Van (2016) Wij, de leraar, Driebergen, NIVOZ
 • DuFour, R en Fullan, M (2014) De vijf essenties van leiding geven aan een PLG. Vlissingen: Bazalt.
 • Maas, A. (red) (2007) Leerlingenzorg in de basisschool, Heeswijk-Dinther: Esstede
 • Clark, S. (2016) Leren zichtbaar maken met formatieve assessment. Vlissingen: Bazalt.
 • Mol, M. (2013) Passend onderwijs in de praktijk. Lannoo Campus (Pdf)
Meer informatie

Nico v.d. Meer 2017

Nico van der Meer

Inschrijven: Opleiding Uitgaan van verschillen

Prijs per stuk

Deelnemersgegevens

Factuuradres

* noodzakelijke informatie

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies