Medewerkers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Profiel: Durand-Zijlstra, Kelly

Vorige pagina

Durand-Zijlstra, Kelly

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

Contact

070 448 2828

06-14343666

BIO

Een kind behoort zich goed te voelen op school, ondanks de problemen die er zijn, en zal daar adequate hulp bij nodig hebben. Bij het uitvoeren van diagnostiek bij kinderen met leerproblemen blijft het een uitdaging om te zien waar de leerproblemen vandaan komen en hoe dit kind, waar het uiteindelijk om gaat, het beste geholpen kan worden. Tevens vind ik het belangrijk om oog te houden voor de bijkomende psychosociale problemen. In mijn ogen is de samenwerking tussen leerling, leerkracht, intern begeleider en ouders belangrijk om een optimale afstemming voor de begeleiding van de leerling te bewerkstelligen. Ook de begeleiding en advisering betreffende de zorgstructuur van de school en de ontwikkeling van kinderen vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk, omdat een adequate en zorgvuldige signalering begint bij een goede en gedegen zorgstructuur op school.
Ik hecht waarde aan het werken volgens een bepaalde beroepsethiek, daarom ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen. Ook stel ik hoge eisen aan het werken volgens wetenschappelijke evidentie, waardoor ik tevens geregistreerd ben als diagnosticus dyscalculie bij het kwaliteitsinstituut dyscalculie. Vanuit mijn wetenschappelijke interesse ben ik berokken bij de ontwikkeling van de training Tools4School, een sociaal-cognitieve vaardigheidstraining voor jeugdigen in het voortgezet onderwijs, en werk ik mee aan een valideringsonderzoek SON-R 6-40 voor de Rijksuniversiteit Groningen. 

OPLEIDING
  • Masteropleiding orthopedagogiek, specialisatie leerlingenzorg, Universiteit Utrecht. Cum Laude afgestudeerd. In het bezit van de Psychodiagnostische aantekening.
  • Bacheloropleiding pedagogische wetenschappen, Universiteit Utrecht.
PROFESSIONALISERING
  • ERWD training rekendiagnostiek door Ceciel Borghouts.
  • ONL dyslexie diagnosticus en behandelaar.
  • Cursus Begeleidersvaardigheden voor Schoolbegeleiders, Bureau Spring.
  • Gekwalificeerd diagnosticus dyscalculie bij kwaliteitsinstituut dyscalculie.
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies