Medewerkers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Profiel: Mos, Iris de

Vorige pagina

Mos, Iris de

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

Contact

070 448 2828

06-22210364

BIO

Samenwerken met de leerling, leerkracht en ouders vind ik het belangrijkste in mijn werk. Als orthopedagoog ga ik op zoek naar factoren die in het leerproces van een leerling bevorderend en belemmerend werken. Ik breng de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart, door middel van het uitvoeren van handelingsgericht, psychologisch onderzoek, het interpreteren van groepsonderzoeken en door deel te nemen aan multidisciplinaire zorgoverleggen. Regelmatig denk ik ook op afstand mee over het leerproces van kinderen, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Ik ben verbonden aan een aantal vaste scholen en werk hiernaast regelmatig als interim intern begeleider op verschillende scholen. Het is voor mij een uitdaging om met scholen mee te denken over het optimaliseren van de zorgstructuur. Bovenal vind ik het van belang dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Om deze reden ben ik aangesteld als aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld en heb ik me gespecialiseerd in het werken met de meldcode.

OPLEIDING
 • Masteropleiding Orthopedagogiek, Specialisatie ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Leiden. Met diagnostiekaantekening NVO.
 • Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden. 
NEVENEXPERTISE
 • Dyslexie-expert
 • Ontwikkelingsperspectieven
 • Aandachtsfunctionaris/meldcode kindermishandeling
 • Interim IB
PROFESSIONALISERING
 • Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (start: september 2017), Jeugdzorgacademie
 • Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (september 2017), in company; Leony Coppens
 • Cursus handelingsgericht coachen, GITP-Pao
 • SDN
 • Handelingsgerichte diagnostiek, in company; Noëlle Pameijer
 • Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen, Rino-groep
 • Aandachtsfunctionaris kindermishandeling, LVAK
 • Dyslexiebehandelaar, ONL

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies