Lustrum HCO

In 2015 vierde het HCO haar 70-jarig bestaan (zie ontstaansgeschiedenis). We hebben onze verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan…

Jubileumactiviteit met kinderen

Op een feestelijke wijze stond het HCO woensdag 9 december stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze middag vormde ook het slot van een traject in samenwerking met de Missing Chapter Foundation (MCF), een drietal Haagse scholen en de bestuurders van SCOH, DHS en Lucas Onderwijs.

Kinderen betrekken bij jubileum

Bij de viering van het jubileum van de organisatie wilde HCO kinderen betrekken. Daarnaast moest de viering ook inhoudelijk betekenis krijgen voor het onderwijs. Dat idee kreeg vorm in de samenwerking met de MCF, opgericht door prinses Laurentien van Oranje. Deze stichting brengt dialoog tot stand tussen kinderen en besluitvormers in bedrijven en overheden rondom hun strategische dilemma’s met een maatschappelijke relevantie. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat het verbinden van generaties helpt om anders naar huidige problemen te kijken.  

Leerlingen doen onderzoek naar de motivatie om te leren: 
‘Je leert door te doen, voelen en zien.’

Hoe kunnen we kinderen helpen leren op school nog leuker te vinden? Dat is de centrale onderzoeksvraag waarmee drie groepen leerlingen van verschillende basisscholen in Den Haag aan de slag zijn gegaan:

• groep 8 van OBS Max Velthuijs
• leerlingenraad groep 6/7/8 van PCBS P. Oosterleeschool
• groep 7 van de Paschalisschool
Onder begeleiding van de MCF deden de leerlingen filosoferend onderzoek naar dit vraagstuk. In november deelden zij hun bevindingen en inzichten met schoolleiders, bestuurders, beleidsmedewerkers en HCO-adviseurs in dialoogsessies.

Slotdialoog op 9 december

Op 9 december vierde het HCO haar jubileum met een feestelijke bijeenkomst. Centraal op het programma stond een dialoog tussen vertegenwoordigers uit de drie groepen leerlingen, de wethouder van Onderwijs, schoolbestuurders, de directeur van SPPOH en de directeur HCO. Dit gesprek werd geleid door prinses Laurentien.

11 beloftes

Aan het eind van de dialoog kreeg HCO-directeur Jacqueline Jurna 11 beloftes overhandigd op posterformaat. Deze beloftes zijn geformuleerd op grond van het onderzoek en de sessies, en hiermee kunnen we zorgen voor een schoolomgeving waarin kinderen gemotiveerd kunnen leren. Download de 11 beloftes.

Samenwerking met de Missing Chapter Foundation

In het jubileumtraject werkte HCO samen met de Missing Chapter Foundation (MCF). MCF is een non-profit organisatie onder leiding van prinses Laurentien van Oranje. De stichting brengt dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over verschillende dilemma's en actuele vraagstukken in de maatschappij. Kijk voor meer informatie over de Missing Chapter Foundation op www.missingchapter.org. In haar column in HCONieuws vertelt Prinses Laurentien van Oranje over luisteren naar kinderen en hen betrekken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en organisatorische dilemma’s. In het artikel Leerlingen doen onderzoek naar motivatie om te leren is juf Annie aan het woord over de start van het project in haar groep 8 op de Max Velthuijs. 

MCF logo

HCO is jarig en trakteert

 Ter gelegenheid van haar 70-jarig jubileum trakteerde het HCO eerder in het jaar haar relaties op verschillende cadeaus. Alle scholen in het PO waarmee het HCO werkt ontvingen per post een spelletje 5 Minuten Coöperatief. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kregen de knuffelhond Banjer als inspiratie voor spelend leren. Bestuurders en beleidsmedewerkers werden getrakteerd op het boek Coöperatief vergaderen.

Ontstaansgeschiedenis HCO

Het HCO is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de gemeente Den Haag als Peadagogisch Centrum, ‘ten dienste van het gehele Haagse onderwijs’. In 1975 kreeg het centrum de naam Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, ofwel HCO. In navolging van andere regionale pedagogische centra is het HCO in 2010 verzelfstandigd van de gemeente Den Haag.

De huidige Stichting Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) werkt nog altijd nauw samen met de gemeente Den Haag aan de kwaliteit van het onderwijs in deze stad. Tegelijkertijd heeft de organisatie haar activiteiten uitgebreid, zowel regionaal als inhoudelijk.

Het HCO is vandaag de dag nog altijd in de kern geworteld in de Haagse praktijk. Ook zijn de grondbeginselen ongewijzigd: ieder kind heeft recht op goed onderwijs, en wij kunnen daarbij het verschil maken.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies