×

Bericht

Helaas is deze activiteit volgeboekt.

Training Medezeggenschap in het onderwijs

15jan 2019

Plaats

Den Haag, HCO

Datum

15 jan 2019

Tijd

19:30 tot 22:00

Prijs:

99,50 EUR

In de training Medezeggenschap in het onderwijs vergroot u uw kennis en vaardigheden, waardoor u beter kunt functioneren binnen de medezeggenschapsraad.Medezeggenschap in het basisonderwijs

Ieder lid in de medezeggenschapsraad wil graag enthousiast zijn bijdrage leveren aan de medezeggenschap in de school. Maar begrippen als adviesrecht, instemmingsrecht, reglement, bevoegd gezag, lumpsum, bestuursformatieplan roepen bij sommigen eerder een schrikreactie op dan het gevoel daar eens lekker mee aan de gang te gaan.

De nieuwe wet “Wet Medezeggenschap Scholen” die per 1 januari 2007 van kracht werd, stelt een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verplicht, garandeert transparante informatie en geeft vergaande instemmings- en adviesbevoegdheden. 

Doelgroep

Nieuwe of huidige MR-leden of mensen die geïnteresseerd zijn in het MR-werk

Doelstelling

De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten met betrekking tot de medezeggenschap in het onderwijs waardoor u beter kunt functioneren binnen de medezeggenschapsraad.

Inhoud

Gedurende de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet Medezeggenschap Scholen (van 2007)
  • De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad
  • De relaties van de MR met het bevoegd gezag, directie, ouderraad en personeelsgeleding
  • Het dagelijks functioneren van de MR
  • Positie van de MR

Daarnaast is er veel gelegenheid voor uitwisseling van eigen ervaringen met leden van andere MR-en.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies