Mediawijsheid HCO

Kinderen komen vanaf jonge leeftijd met allerlei vormen van media in aanraking met heel veel informatie. Heeft uw school een up-to-date visie op het gebruik van media? Leert u leerlingen kritisch om te gaan met deze middelen en informatie te filteren en te beoordelen? En wat doet u als leerlingen, leraren of ouders internet en/of hun Smartphone gebruiken voor minder leuke zaken?

Gecertificeerde media coaches van het HCO kunnen helpen een lerarenteam, leerlingen en hun ouders mediawijzer maken. Denk aan de volgende mogelijkheden:

  • Advies en procesbegeleiding bij het maken van een schoolbreed mediaplan (en hoe integreer je nieuwe media in uw onderwijs.
  • Workshop of studiedag Mediawijsheid
  • Training sociale media
  • Ouderavond Mediawijsheid
  • Bijeenkomst voor leraren of ouders over cyberpesten

In onderling overleg organiseren wij activiteiten die aansluiten bij uw wensen en de situatie op uw school.

Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen. (Bron: Raad voor Cultuur)

HCO is partner van www.mediawijzer.net

keurmerk online

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies