Meldcode huiselijkgeweld kindermishandeling HCO

Gemiddeld is er in iedere schoolklas één kind slachtoffer van kindermishandeling. Hoe herkent u de signalen van een kind dat mishandeld wordt? Wat kunt u vervolgens doen met uw vermoedens? Wat is de rol van de school bij de bestrijding van kindermishandeling?

Om instanties die werken met kinderen te helpen bij deze vragen, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder leraren, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Een stappenplan biedt houvast bij vijf fasen:
1. De leraar heeft het vermoeden dat een kind mishandeld wordt en brengt de signalen in kaart.
2. Hij of zij overlegt intern met de aandachtsfunctionaris. Bij twijfel wordt advies gevraagd bij VT.
3. Er vindt een gesprek plaats met ouders waarin alle zorgen worden gedeeld.
4. De ernst van de risico’s worden gewogen en Veilig Thuis wordt hierbij geconsulteerd.
5. Er wordt een beslissing genomen en er wordt zo nodig hulp op gang gebracht of melding gedaan.

Het HCO kan u ondersteunen bij de preventie en het omgaan met kindermishandeling. Denk aan: 

  • Training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: u leert in drie bijeenkomsten (signaleren, handelen & samenwerken en communiceren met de ouders / verzorgers) hoe u om kunt gaan met kindermishandeling.  
  • Safe You, Safe Me (SYSM) is een innovatieve aanpak ter preventie van kindermishandeling voor basisscholen. De methode draagt bij aan een positief schoolklimaat, waar openlijk gesproken kan worden over opvoeding en zorgen. De methode bestaat onder andere uit trainingen, filmmateriaal en lesmateriaal. 
  • Ouderavond Grenzen stellen in de opvoeding: duidelijke grenzen in de opvoeding zorgen voor een prettige sfeer. Thuis en op school. Welke grenzen zijn er en wat gebeurt er als er een grens wordt overschreden? Dat zijn onderwerpen die besproken worden tijdens een interactieve avond, waar ouders en leraren communiceren over (problemen bij) het opvoeden van kinderen.
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies