In de groep HCO

Hoe houd je als leerkracht in een groep met 30 kinderen rekening met de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van uw leerlingen? Hoe kies je de juiste methoden en materialen? Hoe bereid je de lessen voor? En hoe zorg je er intussen voor dat het gezellig blijft in de groep en de kinderen respectvol en goed met elkaar omgaan?

Het vak van leerkracht biedt vele uitdagingen, elke dag opnieuw. Leraren en pedagogisch medewerkers spelen een sleutelrol in het leerproces en de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de leerprestaties samen hangt met leerkrachtfactoren. Goed lesgeven is een subtiel samenspel van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch handelen. Met de invoering van passend onderwijs wordt het nog belangrijker recht te doen aan de individuele verschillen, terwijl het leren op school plaatsvindt in groepsverband.

Wat alle kinderen nodig hebben om te komen tot leren, is een leeromgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen. Een omgeving met een positief groepsklimaat, waar (cyber)pesten wordt aangepakt en waarin de relatie tussen leerlingen onderling en met de leraar goed is.

Het HCO kan u helpen al deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met advies, training, School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en coaching kunnen wij leerkrachten, docenten, peuterleidsters en pedagogisch medewerkers helpen zichzelf versterken. Onze adviseurs hebben vaak zelf jarenlange ervaring in lesgeven en staan met beide benen in de praktijk.

Ook bieden wij praktische ondersteuning in de vorm van uitgaven met tips voor lesvoorbereiding bijvoorbeeld. Onze experts in taal, rekenen en andere vakken geven onafhankelijke voorlichting over methoden en materialen en kijken samen met u wat bij uw school past.

Veel bezochte pagina's

button Didactiek en klassenmanagement button Gedrag en groepsklimaat button Methoden en materiaal button NT2
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies