Taal Lezen HCO


Lezen is een belangrijke sleutel tot leren. Taal en lezen nemen een groot deel van de (school-)dag in beslag en leerkrachten weten hoe belangrijk het is dat leerlingen goed leren lezen. Het HCO begeleidt scholen op het gebied van taal en lezen op alle aspecten die hiermee samenhangen, zoals: 

 • de keuze en implementatie van een nieuwe taal- of leesmethode;
 • training (in taal- leesmethoden, maar ook in activerende werkvormen, of in bepaalde taal onderwerpen zoals woordenschat, begrijpend lezen);
 • coaching.

Wij sluiten aan bij de situatie van de school en kunnen inzoomen op aspecten zoals differentiëren binnen de begrijpend leesmethode, een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar lezen, begrijpend lezen tijdens de zaakvakken, signalering en toetsanalyse, coöperatief leren en taal.

Begrijpend lezen: effectief en aansprekend

Bij het HCO werken taalexperts die niet alleen ruime ervaring in lesgeven, training en coaching hebben, maar ook medeontwikkelaar zijn van methoden of programma’s die bewezen effectief zijn. In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands heeft het HCO de begrijpend leesmethode BLIKSEM ontwikkeld en uitgegeven. En in samenwerking met taalexperts van Bazalt is de begrijpend lezen aanpak voor de zaakvakken Lezen = Weten uitgegeven.

Onze trainers en adviseurs hebben kennis van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. Tegelijkertijd kunnen zij de vertaalslag maken naar de dagelijkse lespraktijk. Door die koppeling tussen wetenschap en praktijk structureel te maken tijdens trainingen en coaching ontwikkelen leerkrachten vaardigheden om hun verworven kennis om te zetten in handelen.

Voor het werken met leerlingen in het basisonderwijs:

 • Keuze- en implementatietrajecten voor alle taal- en leesmethodes, zoals Veilig Leren Lezen, Taal Actief, Estafette, Nieuwsbegrip, BLIKSEM, etc. 
 • Training en coaching op alle aspecten taal en lezen zoals technisch en begrijpend lezen, leesmotivatie, woordenschat en de taalrijke leeromgeving, spelling en stellen/schrijven.

Speciaal voor het werken met peuters en kleuters (VVE):

 • Training en coaching op alle aspecten taal en lezen zoals mondelinge taal, beginnende geletterdheid, taal in de speelleeromgeving, interactief voorlezen en woordenschat.

Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen

Bouw! is een computergestuurd leesprogramma van Lexima dat is ontwikkeld (en onderzocht) door de Universiteit van Amsterdam. Het programma is bedoeld om leerlingen met een verhoogd risico op leesproblemen te ondersteunen bij de basisprincipes van het lezen, zoals de letter- en klankkennis, het leren rijmen en het leren lezen van korte woorden. Het programma kan ook worden ingezet voor leerlingen met een NT2-achtergrond of nieuwkomers.

Bouw! is geschikt voor kinderen vanaf halverwege groep 2 tot en met groep 4. Door vroegtijdig gerichte hulp in te zetten kunnen lees- en spellingproblemen bij een groot deel van de leerlingen worden voorkomen. Het programma kan daarmee worden ingezet als preventief hulpmiddel. Wetenschappelijk is aangetoond dat Bouw! zorgt voor een afname van 60-65% van leerlingen met een D/E-score op technisch lezen en het aantal diagnoses dyslexie ook met ruim 60% vermindert.

Een kind werkt 4 keer per week 15 minuten aan Bouw! onder begeleiding van een tutor. Het programma is echter zo ontworpen dat dit geen onderwijsprofessional hoeft te zijn. Ook een ouder of oudere leerling kan als tutor worden ingezet. Deze werkwijze is (ook wanneer de tutor geen onderwijsprofessional is) onder bepaalde voorwaarden door het Masterplan Dyslexie goedgekeurd als zorg op niveau 3 en werkt dus ook remediërend. Hierdoor is het mogelijk om Bouw! in te zetten voor de aanmelding van de vergoedingsregeling voor dyslexie.

Het HCO is gecertificeerd Bouw! implementatiepartner. We bieden de school ondersteuning bij de implementatie van het interventieprogramma Bouw! bijvoorbeeld door:

 • mee te denken over beleid, de praktische uitvoering en borging
 • het trainen van de tutoren
 • het trainen van ouders om thuis te oefenen
 • het signaleren van (risico)leerlingen vanaf groep 2
 • de evaluatie van en advies voor eventuele vervolgstappen van individuele leerlingen
Meer informatie?

Vroeg en Versterkt Taalonderwijs Engels (VVTOE)

Kleuters die Engels spreken... Je komt ze steeds vaker tegen op de Nederlandse basisscholen. Steeds meer scholen kiezen ervoor om Engels al bij jonge kinderen aan te bieden. Het leren van een taal gaat nu eenmaal gemakkelijker en sneller bij deze jonge kinderen. En, minstens net zo belangrijk, de kinderen (en hun ouders) vinden het leuk!

HCO kan scholen op verschillende manieren ondersteunen bij taalonderwijs Engels: 

 • uitwerking misie/visie
 • keuze methoden en materiaalgebruik
 • scholing team
 • coaching leerkrachtvaardigheden

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies