Extra ondersteuning HCO

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als er sprake is van leermoeilijkheden, of langdurige/ernstige ziekte. Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen voor alle leerlingen een zorgplicht. Scholen kunnen deze leerlingen vaak ook zelf helpen, bijvoorbeeld door extra hulp van de leerkracht of een remedial teacher. Soms is specialistischer onderzoek nodig of hebben leerlingen specifieke begeleiding of ondersteuning nodig, die niet binnen de school aanwezig is. 

U kunt voor extra ondersteuning terecht bij het HCO. Onze experts adviseren u graag over de juiste aanpak en begeleiding. Het HCO werkt samen met tal van andere gespecialiseerde instanties en verwijzen u zo nodig door naar passende begeleiding of hulp.

Recente artikelen over passend onderwijs

In het juninummer (2017) van HCO Nieuws is er veel aandacht voor passend onderwijs:

Groeidocument en Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In verband met de invoering van passend onderwijs moeten scholen een groeidocument opstellen voor alle kinderen met ondersteuningsbehoeften, die buiten de basiszorg vallen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • kinderen met een eigen leerlijn op een of meerdere vakken.
 • kinderen met een gedragsprobleem dat ervoor zorgt dat ze een specifieker aanbod nodig hebben.
 • kinderen waarvoor mogelijk een individueel leerarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt aangevraagd voor het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basis onderwijs (SBO).
  (Deze documenten zijn noodzakelijk voor SO en SBO)
Ontwikkelingsperspectief

In het groeidocument zijn de doelen voor het schooljaar gesteld en zijn ook voorspellingen over de ontwikkeling van het kind opgenomen. 
De voorspellingen zijn aan de hand van een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Met behulp van het groeidocument en het OPP is het mogelijk de ontwikkeling van een kind te monitoren en tijdig in te spelen op de behoeften van het kind.

Samen verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze documenten en het uitvoeren ervan ligt bij de leerkracht en de intern begeleider. Het HCO kan hierbij ondersteunen.

Voorbeelden van ondersteuning:

 • Uitleg geven (soms aan een team) over wat het OPP is, waar het uit bestaat en waarom het gebruikt wordt.
 • Samen oefenen met het invullen van een OPP of groeidocument.
 • (Leren) berekenen van de scores van een OPP en deze te gebruiken voor voorspellingen.
 • (Leren) bepalen van de doelen van het aanbod waarmee in de klas wordt gewerkt.
 • Evalueren van de ontwikkeling van het kind.
 • (Team)training over het OPP.

Bovenstaande kan een van onze onderwijsadviseurs voor u uitvoeren of, indien gewenst samen met de ib’er of leerkracht van uw school.

Meer weten? Neem contact op met Alies VerkadeIris de Mos of Annemieke de Jong-Roeleveld.

Voorbeeld Format Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS 2018 - leerlingniveau (contactpersoon Roelf Wiersma)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS 2018 - groepsniveau(contactpersoon Roelf Wiersma)

Onderwijs aan zieke leerlingen


Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn, komt dat recht soms onder druk te staan. In alle gevallen blijft de school waar de leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dat is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de continuïteit van het onderwijs van zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur.

Het HCO ondersteunt scholen om zo goed mogelijk zieke leerlingen te begeleiden. Wanneer er sprake is van een langdurige, chronische of ernstige aandoening met (mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan van de leerling, is het mogelijk een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in te schakelen. In Den Haag zijn deze consulenten werkzaam bij het HCO en aangesloten bij het landelijke netwerk Ziezon. De leerkracht, intern begeleider en/of zorgcoördinator maken in overleg met de consulent OZL afspraken over de vorm en inhoud van de ondersteuning. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Consulenten OZL:

 • komen vier maal per week in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag;
 • regelen contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
 • geven voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen;
 • verzorgen informatie voor leraren, zorgprofessionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling;
 • helpen zoeken naar aangepaste leermiddelen, zoals de inzet van KlasseContact waardoor zieke leerlingen toch actief deelnemen aan het schoolleven. Ze kunnen hun lessen volgen, maar nog veel belangrijker: ze blijven in contact met hun klasgenootjes;
 • organiseren lessen aan bed thuis of in het ziekenhuis samen met de school, als de leraren dit niet kunnen.

Neem contact voor meer informatie of specifieke vragen contact op met een van de consulenten OZL.

 

Rouw- en verliesbegeleiding

Voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met een verlies en afscheid moeten nemen van een belangrijk persoon in hun leven - of een andere ingrijpende verliessituatie meemaken, is het belangrijk dat de school een veilige en stabiel omgeving biedt. Hierin mag een kind/jongere rouwen en daarnaast ‘gewoon’ leerling zijn.

Aan scholen die te maken krijgen met een verliessituatie biedt het HCO professionele ondersteuning in de vorm van:

 • advies
 • coaching
 • presentaties en/of ouderavonden op school

Daarnaast kan een van onze gespecialiseerde adviseurs directe begeleiding bieden aan leerlingen, om opnieuw grip te krijgen op een voor hen veranderde situatie. Neem voor meer informatie over rouw en verliesbegeleiding contact op met Katie Gramsbergen.

Materiaal rouw en verlies te leen

Hoe ga je om met verdriet in je groep? Een scheiding, een overleden huisdier, een zieke klasgenoot… Natuurlijk wil je erover praten, maar hoe? Het HCO leent een koffer met materialen uit: voorleesboeken, informatieve boeken, ideeën voor werkvormen en knutselmateriaal om verdriet in de groep bespreekbaar te maken. Het gaat om materiaal dat geschikt is voor leerlingen van 2–12 jaar.

Voorbeelden van boeken:
• Lieve oma Pluis – Dick Bruna
• Doodgewoon – Bette Westera
• Gebroeders Leeuwenhart – Astrid Lindgren
• Jong Verlies - Riet Fiddelaers-Jaspers
• De Rouwende School - Riet Fiddelaers-Jaspers
• Stilzitten als een kikker Mindfulness voor kinderen – Eline Snel

Wilt u de koffer lenen en/of meer informatie over deze onderwerpen? Neem dan contact op met Katie Gramsbergen.

 
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies