Leren in de 21e eeuw HCO

'Ons onderwijs sluit aan op de belevingswereld van het kind' is een veelvoorkomend statement van scholen. Je kunt het ook zien als een terugkerende kritische vraag: 'Sluit het onderwijs aan op de belevingswereld van de huidige generatie leerlingen?'

In de 21e eeuw neemt het tempo van veranderingen toe. Er is sprake van een verschuiving van industriële samenleving via de informatie- en kennissamenleving naar de netwerksamenleving. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. Op dit moment leiden we leerlingen op voor functies die nog niet bestaan. Hoe weten we dan aan welke vaardigheden we aandacht moeten besteden in het onderwijs?

Bij 21e eeuwse vaardigheden draait het niet alleen om omgaan met nieuwe ICT toepassingen. Het gaat ook om vragen zoals:

 • Hoe verwerk je alle informatie die op je af komt?
 • Hoe zorg je ervoor dat je flexibel nieuwe kennis kunt blijven opdoen en analyseren?
 • Hoe vind je je eigen plek in een meer en meer geïndividualiseerde samenleving?
 • Hoe ontdek je wat je later worden wilt?

Het HCO ondersteunt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs bij het verkennen en implementeren van 21st century skills, vaardigheden voor de 21e eeuw. Dat doen wij op verschillende manieren en in aansluiting op dat wat bij u op school leeft.

Marzano en leren in de 21e eeuw: cognitieve en conatieve vaardigheden

In de uitgave Klaar voor de 21e eeuw bieden de Amerikaanse onderwijswetenschappers Robert Marzano en Tammy Heflebower een praktisch kader om de vaardigheden die leerlingen in de 21e eeuw nodig hebben, te duiden en toe te passen in de lessen. Zij onderscheiden twee type vaardigheden:

 • cognitieve vaardigheden: vaardigheden om te leren en kennis op te doen zoals analyse en gebruik van informatie, aanpak van complexe vraagstukken en tot stand brengen van denkpatronen;
 • conatieve vaardigheden: vaardigheden in de omgang met jezelf en anderen zoals zelfbeheersing en sociale vaardigheden. Het boek Klaar voor de 21e eeuw biedt veel concrete aanbevelingen voor de onderwijspraktijk, gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Het bevat praktische lesuitwerkingen en concrete tips zodat leraren er ook direct mee aan de slag kunnen.

Wilt u met uw school voorbereid zijn op de toekomst en met dit thema aan de slag?

Digitale geletterdheid: ICT als hulpmiddel om te leren

Digitale geletterdheid draait om relatief nieuwe kennis en vaardigheden. Het daarbij om veel meer dan ‘handig omgaan’ met ICT toepassingen. Leer leerlingen niet alleen hoe ze ICT middelen moeten gebruiken, leer ze er mee leren! Een digitaal geletterde leerling is:

 • Instrumenteel vaardig. Hij/zij kan goed omgaan met tablets , laptops, computers in alle verschijningsvormen en is in staat om nieuwe middelen en technieken snel te leren.
 • Mediawijs. Hij/zij kan bewust en kritisch omgaan met de informatie die het vindt en verspreidt
 • Informatievaardig.  Hij/zij is in staat via internet bronnen te raadplegen, informatie te vinden en te beoordelen op waarde en bruikbaarheid.

Scholen en leraren kunnen leerlingen ondersteunen om digitaal vaardig te worden. Het HCO kan u daarbij helpen. Daarbij starten we vanuit de schoolvisie op leren en ICT, of we helpen u eerst deze te formuleren voor uw school. Denk aan antwoorden op vragen zoals:

 • Waarom vinden wij het belangrijk om leerlingen digitaal vaardig te maken?
  Denk aan: mediawijsheid, aansluiten bij belevingswereld, leren met ict en leren leren met ict.
 • Hoe gaan we digitale geletterdheid in ons onderwijs vormgeven?
  Denk aan: een leerlijn mediawijsheid  en informatievaardigheden. Een leerlijn basisvaardigheden. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
 • Wat zijn de activiteiten die de leerkrachten en leerlingen dan uitvoeren?
  Denk aan: structurele lessen in het zoeken en vinden van informatie op het internet. Leerlingen gebruiken ict middelen om te communiceren, informatie te vinden en te presenteren.

De keuze uit type tablets, laptops, educatieve software, elektronische leeromgevingen, digiborden en andere ICT middelen is groot. Elke school werkt met andere middelen. Onze gespecialiseerde adviseurs hebben veel praktische en theoretische kennis van onderwijs en ICT en de verschillende hulpmiddelen. Zij kunnen u van onafhankelijk en deskundig advies voorzien en helpen bij de implementatie van uw Onderwijs en ICT visie.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden voor advies, training en ondersteuning:

 • Opstellen, uitwerken en implementeren van een Onderwijs & ICT visie en beleidsplan
 • Voeren van een ambitiegesprek over leren in de 21e eeuw op uw school
 • Workshop Mindmappen
 • Workshop Discussiëren kun je leren
 • Workshop Effectief inzetten van digitale tools
 • Workshop, presentatie en/of implementatie van Leren in de 21e eeuw
Schoolleidersregister PO

Onze trainingen en advies rondom leren in de 21e eeuw zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies