Spelend leren HCO

Spel is de basis binnen het peuter- en kleuteronderwijs. Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren.

Visie spelend leren

Wat hebben peuters en kleuters nodig om spelenderwijs tot leren te komen?

  • Een speelleeromgeving die deze jonge kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met rijke spelmaterialen.
  • Een professional die aansluit bij het spel van kinderen en observeert waar de kansen liggen om de kinderen in de groep verder te helpen.

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen om in de flow van hun spel te komen. Naast spel is ook de interactie tussen de leidster, pedagogisch medewerker of leerkracht en het kind én de interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen. 

Ondersteuning kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen

Alle pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten hebben een hele belangrijke rol bij het leren van jonge kinderen. Het HCO ondersteunt hen bij het uitvoeren van activiteiten op een spelmatige manier, goed klassenmanagement, creëren van een rijke speelleeromgeving en spelbegeleiding. Denk aan:

  • Masterclass of training Spelbegeleiding of Speelleeromgeving
  • Training Speelpleziermethodiek
  • Ondersteuning bij visieontwikkeling op goed onderwijs voor het jonge kind

Vve-programma Speelplezier methodiek

Begin 2016 hebben HCO en Speelpleziermethodiek een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Margot Wouterse-Schmitz heeft de afgelopen twee jaar vve-koppels in Den Haag en adviseurs van het HCO al kennis laten maken met onderdelen van Speelpleziermethodiek en de Speelplezierwijze van trainen. 

In najaar 2016 gaan twee Speelpleziertrajecten van start:

1. Een vijf-modulen-traject, waarbij je dagelijkse speelleerroutines voor spelstimulering en spelend leren integrereert binnen je eigen vve-programma.
Dit traject bestaat uit de volgende modules:
- Speelplezier in de huis- en themahoek
- Met plezier het jaar rond
- Speelplezier in de bouwhoek
- Speelplezier in het atelier
- Speelplezier met tafelpoppenspel
2. Een overstap naar een gecertificeerd invoeringstraject Vve-Speelplezier. Het vve-programma is erkend door NJI.

Download de flyer voor meer informatie over de trajecten

Lees voor meer informatie het interview met Margot Wouterse-Schmitz in het HCO Nieuws artikel Leren met speelplezier.

PDO: Pedagogisch didactische observatie

Het PDO (Pedagogisch didactische observatie) is een onderzoek naar de manier waarop peuters en kleuters leren. U kunt dit instrument inzetten bij jonge kinderen waar er zorgen zijn over de ontwikkeling. Ook kunt u het PDO inzetten als u signaleert dat kinderen juist verder zijn in hun ontwikkeling. Met het PDO observeert u door welke interventies, op welk niveau en op welke manier u kunt aansluiten bij de behoeften van de peuter en kleuter. Lees meer over het PDO

Training Spelend op pad (voor basisschool leerlingen)

Deze speltraining is ontwikkeld voor kinderen voor wie samenspelen of samenwerken met leeftijdsgenoten niet vanzelfsprekend is. Ze worden snel boos en raken vaak in conflict, maken moeizaam contact met andere kinderen of komen op een of andere manier niet tot spel. Deze training is voor kinderen van 5 tot 14 jaar.Lees de flyer Spelend op pad en/of neem contact op met Marika PapastoikouPapastoikou.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies