Pilots voor groepen jonge kind en zorggroep

De gezamenlijke schoolbesturen hebben afgesproken om per 1 januari te starten met twee pilots rondom nieuwkomers in Den Haag. Eén pilot gaat zich richten op leerlingen in de kleuterleeftijd (4-5 jaar). De andere pilot is gericht op leerlingen van 6-12 jaar met een extra zorgbehoefte. De pilots lopen gedurende het kalenderjaar 2015. De pilots worden gefinancierd door de gemeente Den Haag en begeleid door het HCO.

Pilot NT2

Uitbreiding van de opvang Nieuwkomers in Den Haag voor leerlingen vanaf 4 jaar.
Inrichting van een pilot zorggroep voor Nieuwkomers

Pilot 1: opvang nieuwkomers in de kleuterleeftijd
Vanaf januari 2015 mogen in Den Haag twee nieuwkomersgroepen starten voor leerlingen die direct vanuit het buitenland komen, in de leeftijd van 4 t/m 5 jaar. Deze opvang wordt in het kader van een gemeentelijke pilot gerealiseerd op de Oranjeschool (Scheveningen) en de Jan Ligthartschool (Centrum). Het betreft een tijdelijke uitbreiding van de nieuwkomers groep(en) die er in deze scholen al bestaat voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Het is een pilot voor het kalenderjaar 2015.

In samenwerking met het HCO zal er gestreefd worden naar een goede taalrijke speelomgeving waarin de jonge kinderen zich kunnen ontwikkelen op cognitief, motorisch, sociaal emotioneel en creatief gebied. Er zal een ruim aanbod van de Nederlandse taal zijn, zodat de kinderen na 1 jaar Taal/kleutergroep kunnen doorstromen naar hun reguliere leeftijdsgroep (groep 1, 2 of 3). Net als de Taalgroep voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is dit een groep met niet meer dan 15 leerlingen, zodat er een veilige leeromgeving voor de kinderen ontstaat. De betreffende scholen hebben een jarenlange expertise opgebouwd in de opvang van nieuwkomers en er zal een passend NT2 onderwijsaanbod gegeven worden voor deze groep jonge leerlingen.

De Jan Ligthartschool vervult samen met de Oranjeschool in Scheveningen een stedelijke functie. Het is dus mogelijk om leerlingen gedurende de eerste opvangperiode (1 – 1/2 jaar) op de Jan Ligthartschool of De Oranjeschool te plaatsen waarna ze vervolgens uitstromen naar een basisschool in de nabijheid van de directe woonomgeving.
De opvanggroep biedt plaats aan maximaal 15 leerlingen. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Aanmelden voor een kennismakingsgesprek of inschrijving kan bij de:

Jan Ligthartschool
Slicherstraat 5-7
tel: 070 389 04 42
e-mail: 

Oranjeschool
Westduinweg 127
tel: 070 354 04 57
e-mail: 

Pilot 2: opvang nieuwkomers met zorgbehoefte
Opvangscholen ervaren regelmatig een probleem met nieuwkomers die een extra zorgbehoefte hebben. Waar de opvang in de neveninstroomgroep in voldoende mate kan worden geboden, is de uitstroom naar een reguliere groep of het speciaal(basis)onderwijs niet gemakkelijk. Veelal is het erg moeilijk de juiste informatie over het kind te vergaren en is door de taalbarrière het maken van een ontwikkelingsperspectief erg ingewikkeld. In deze pilot gaat De Springbok, samen met de PH Schreuderschool en SPPOH onderzoeken op welke wijze deze kinderen met extra zorgbehoefte naast het wegwerken van de taalbarrière het beste kunnen worden opgevangen en hoe de advisering en de procedures tussen scholen en SPPOH het beste kunnen worden ingericht.

Deze pilot-opvanggroep is ingericht voor het kalenderjaar 2015 en start per januari 2015.
De opvanggroep biedt plaats aan maximaal 12 leerlingen. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Aanmelden voor een kennismakingsgesprek of inschrijving kan bij de:

Springbok
Pretoriusstraat 123
tel: 070 345 86 05
e-mail: 

Beide pilots worden gefinancierd door de Gemeente Den Haag en ondersteund door het HCO.
De pilots zijn afgestemd met de schoolbesturen in de adviesgroep PRIMO.

 

Meer informatie over NT2

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies