Heeft u een goed voorstel voor innovatie in het Haagse onderwijs? Vraag dan subsidie aan via de subsidieregeling 'Innovaties in het onderwijs Den Haag 2018' en wie weet wordt uw idee werkelijkheid!

innovatie 2018Met innovatie wordt bij deze subsidieregeling bedoeld: open staan voor verrassingen, creativiteit en dialoog. Het lef om nieuwe ideeën uit te werken. De voorstellen kunnen bijvoorbeeld gaan over innovatieve onderwijsconcepten, lesmethoden of werkvormen, competentie- en vaardigheidsontwikkeling, voorzieningen en digitalisering. Of misschien wel over iets heel anders dat leidt tot een onderwijsverbetering. 

Wethouder Saskia Bruines van onderwijs licht toe: “De beste ideeën ontstaan in de klas. Daarom stellen wij in Den Haag extra geld beschikbaar om deze ideeën daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ik wil dat iedere betrokkene bij het onderwijs kansen krijgt en kansen pakt om het onderwijs te vernieuwen, want zo krijgt het onderwijs de positie die het moet hebben: die van voorloper in de maatschappij. Het vergroot de kansen van leerlingen en iedereen die werkzaam is in het Haagse onderwijs.”

Het innovatie-budget is vorig jaar ingevoerd en leverde veel kansrijke ideeën en concrete projecten op. Van leermiddelen voor kinderen met Down tot serious gaming en van ouderbijeenkomsten over het opgroeien van kinderen in een omgeving met meerdere culturen tot micro-krediet projecten in het voortgezet onderwijs.

Saskia Bruines: ”We krijgen veel positieve reacties terug van de mensen die vorig jaar een innoverend project zijn gestart of hieraan hebben deelgenomen. ‘Gaaf om iets nieuws te kunnen doen’. Ook motiveert het betrokkenen om zich extra in te zetten voor het onderwijs.”

Voor wie
  • Leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers, hbo-coaches, leraren, intern begeleiders, team- en schoolleiders van kindercentra en scholen in Den Haag (maximaal € 10.000 subsidie per project).
  • Besturen van educatieve organisaties (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen voor basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs en volwasseneneducatie in Den Haag (maximaal € 50.000 subsidie per project naast cofinanciering).
Tijdspad
  • Vanaf 22 februari is meer informatie over bijvoorbeeld doelgroepen en voorwaarden te vinden op www.denhaag.nl/innovatiesonderwijs.
  • Het aanvragen van een subsidie kan van 1 maart tot 1 april 2018. 
Aanvragen
  • Leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers, hbo-coaches, leraren, intern begeleiders, team- en schoolleiders dienen hun voorstellen in bij HCO. Download het formulier via www.hco.nl/innovatie.
  • Schoolbesturen dienen hun voorstellen voor innovatie in als subsidieverlening. Dit kan via het onderwijsloket op activiteit '11.02.03 Innovatie'.
Meer informatie?
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies