Leerlingen van openbare basisschool Erasmus in Den Haag vormen de eerste Raad van Kinderen voor het HCO. Een organisatie die het onderwijs duurzaam wil verbeteren kan dat niet doen zonder het perspectief van kinderen. Vanuit die gedachte gaat het HCO de samenwerking aan met Missing Chapter (MCF), de initiatiefnemers van de Raad van Kinderen. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaat het HCO samenwerken met een Raad van Kinderen.  Daarnaast gaan het HCO en MCF samenwerken aan activiteiten gericht op het vergroten van kinderparticipatie in Den Haag en omgeving.

"We willen kinderen een stem geven in maatschappelijke besluitvorming omdat zij waardevolle adviezen hebben voor ons als volwassenen. Vanuit die gezamenlijke overtuiging hebben onze organisaties elkaar gevonden," aldus Diana Lorier-Kooi, directeur van het HCO. "Goed onderwijs kan alleen worden gerealiseerd als je goed kijkt naar wat kinderen nodig hebben en door hen te betrekken bij hun eigen leerproces: van onderwijzen naar leren. Zij kunnen ons bruikbare adviezen geven over hoe we dit kunnen realiseren."

Marloes van der Have, directeur van MCF: "Door in gesprek te gaan met kinderen over thema’s als onderwijs, participatie en duurzaamheid laat een organisatie zien dat ze haar verantwoordelijkheid naar de toekomst serieus neemt, en het belangrijk vindt dat kinderen mee kunnen denken over beslissingen die gaan over hun toekomst."

De samenwerking gaat voorlopig om een periode van drie jaar, waarin het HCO verschillende dilemma’s kan voorleggen aan de Raad van Kinderen. De Raad van Kinderen wordt gevormd door een bovenbouwklas van een basisschool. Onder begeleiding van de eigen leerkracht(-en) gaan de leerlingen van de Raad van Kinderen aan de slag met het onderzoeken van het dilemma. Vervolgens brengen zij advies uit in een dialoogsessie. De dilemma’s gaan over onderwijsinhoudelijke en strategische vraagstukken die het HCO bezighouden. Met de adviezen van de RvK beoogt de organisatie haar dienstverlening aan het onderwijs verder te verbeteren. De bevindingen van de kinderen worden ook breder gedeeld in het onderwijsveld.

Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter. Er zijn inmiddels al bijna 80 organisaties (bedrijven, ministeries, verenigingen) in Nederland, Europa en het Caribisch gebied actief met een Raad van Kinderen. Met de Raad van Kinderen werken kinderen en volwassenen samen aan maatschappelijke vraagstukken die bepalend zijn voor hun leven nu en in de toekomst. 

Samenwerking met scholen

Het HCO is werkzaam op meer dan 200 basisscholen in Den Haag en omgeving. Om recht te doen aan de diversiteit van deze scholen en leerlingen wordt bij voorkeur met meer dan één school samengewerkt in dit traject. Daarom wisselt gedurende de drie jaar de Raad van Kinderen per jaar van school. De komende periode benadert het HCO een aantal scholen om na te gaan of zij willen meedoen.

We starten met de Erasmusschool! 

Inmiddels heeft de openbare basisschool Erasmus aangegeven met ons van start te willen met een Raad van Kinderen die het HCO gaat adviseren. Na de zomervakantie gaat groep 7 met een strategisch dilemma van onze organisatie aan de slag. Scholen die zelf graag willen deelnemen zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen via .

Meer informatie
Neem voor vragen a.u.b. contact op met Gaby Ammerlaan van het HCO, via of Maud Lourens van MCF via . 

Het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) is het grootste onderwijsadviesbureau voor scholen en kind centra in Den Haag en omgeving. Met behulp van training, advies, conferenties, onderzoek, coaching en educatieve uitgaven ondersteunen wij professionals die werken met kinderen.

Missing Chapter Foundation (MCF) brengt dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over verschillende dilemma’s en actuele vraagstukken in de maatschappij – van duurzaamheid tot gezondheid en van onderwijs tot techniek. De stichting is een initiatief van Prinses Laurentien. 

MCF logo PMS                         rvk logo

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies