Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn, komt dat recht soms onder druk te staan. Voor deze leerlingen is juist de continuïteit in onderwijs heel belangrijk. Verbonden blijven met school, leraren, medeleerlingen en anderen is van groot belang. De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van het HCO (aangesloten bij het landelijke netwerk Ziezon) ondersteunen scholen om zo goed mogelijk zieke leerlingen te begeleiden. Om de kennisuitwisseling hierover te bevorderen, hebben zij het initiatief genomen om dit symposium te organiseren.

Symposium

Een middagprogramma op donderdag 16 november tussen 13.00-17.00 uur met bijdragen van o.a. een GZ psycholoog, kinderarts, revalidatiearts en ergotherapeut en een promovendus onderwijssociologie over belasting en belastbaarheid en omgaan met langdurig ziekteverzuim. Een ernstig zieke leerling uit Syrië zal zijn persoonlijke verhaal vertellen. Het definitieve programma wordt begin oktober bekend gemaakt.

Voor wie

Voor leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van de CJG, adviseurs passend onderwijs, ambulant begeleiders, leerplicht ambtenaren, consulenten OZL, studenten aan de Pabo en andere belangstellenden. Er is ruimte voor ca. 150 deelnemers. Deelname aan het symposium is kosteloos. U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 13 oktober. Spoedig aanmelden is aan te bevelen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op deze pagina over het symposium. U kunt zich hier ook aanmelden (verplicht). 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies