‘Vertrouwen is de sleutel tot goed samenwerken. En om elkaar te vertrouwen moet je elkaar goed leren kennen en weten wat iemand goed én minder goed kan. Goed samenwerken kun je organiseren bijvoorbeeld met activiteiten om elkaar beter te leren kennen.’ Kort samengevat zijn dit de adviezen die leerlingen van groep 7 van OBS Erasmus hebben voor de medewerkers van het HCO. Op 16 februari kwamen de directeur van het HCO en enkele collega’s op bezoek bij de leerlingen om uit te leggen wat zij met deze adviezen in de organisatie gaan doen.

Hoe kunnen de medewerkers van het HCO zo goed mogelijk met elkaar samenwerken? Dat was het dilemma dat de organisatie heeft voorgelegd aan haar eerste Raad van Kinderen. Directeur Diana Lorier-Kooi legt uit: ‘We zijn een organisatie met 110 medewerkers die veel buiten de deur, op scholen, werken. Momenten vinden om met elkaar in gesprek te gaan is qua tijd heel lastig te organiseren, maar wel belangrijk. We wilden graag horen hoe kinderen naar dit vraagstuk kijken. De rode draad in hun adviezen is voor mij vertrouwen, met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren. Dit kan je alleen doen als je elkaar goed kent en meer van elkaar weet. Ik vind het geweldig dat de kinderen dat genoemd hebben. Ze hebben bovendien hele praktische tips gegeven die we zeker in de praktijk gaan brengen, zoals een fotomuur met portretten van alle collega’s. Ook gaan we bewust momenten organiseren om elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld tijdens onze maandelijkse personeelsbijeenkomst. Een ander idee is om één keer in de maand met een vaste “kantoor dag” te gaan werken.’

Onderzoek naar samenwerken

Aan deze adviezen ging een onderzoekstraject vooraf. Waarom is samenwerken belangrijk? Wat is goed samenwerken? Wat is er voor nodig? Wat levert het op? In deze vragen verdiepten de leerlingen zich een paar weken met hulp van hun leerkracht en medewerkers van Missing Chapter. De leerlingen gingen ook op bedrijfsbezoek bij het HCO om meer te weten te komen over de organisatie en hoe de medewerkers nu met elkaar samenwerken. Op 8 december presenteerde deze Raad van Kinderen hun adviezen bij het HCO en gingen zij tijdens een dialoogsessie met een aantal medewerkers hierover in gesprek. Projectleiders Jan Ververs en Judith van der Burg-de Hilster van het HCO blikken terug op het traject: ‘Tijdens het bedrijfsbezoek praatten de leerlingen met verschillende collega’s over hun werk. Ook lieten we ze bijvoorbeeld een mini-training ervaren vergelijkbaar met trainingen die wij voor leraren verzorgen en ze kregen een inkijkje in een leerling onderzoek. De leerlingen waren heel nieuwsgierig en belangstellend. Het onderzoek resulteerde in een mooie dialoog en in een uitgebreid verslag met praktische adviezen waar het HCO mee verder kan. Tegelijkertijd leverde het ook de leerlingen iets op: zij hebben kennisgemaakt met deze manier van onderzoeken en presenteren, meer inzicht gekregen in het thema samenwerken en bovendien zelf heel intensief samengewerkt.’

Waarom het HCO werkt met een Raad van Kinderen

Een organisatie die het onderwijs duurzaam wil versterken kan dat niet doen zonder het perspectief van kinderen. Vanuit die gedachte werkt het HCO dit jaar voor het eerst met een Raad van Kinderen, die de directie adviseert over strategische dilemma’s binnen de organisatie. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun eigen leerlingen.

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter. Er zijn al bijna 80 organisaties (bedrijven, ministeries, verenigingen) in Nederland, Europa en het Caribisch gebied actief met een Raad van Kinderen. Met de Raad van Kinderen werken kinderen en volwassenen samen aan maatschappelijke vraagstukken die bepalend zijn voor hun leven nu en in de toekomst.

Samenwerking met scholen

Het HCO is werkzaam op meer dan 200 basisscholen in Den Haag en omgeving. Om recht te doen aan de diversiteit van deze scholen en leerlingen wordt bij voorkeur met meer dan één school samengewerkt in dit traject. Daarom wisselt gedurende de drie jaar de Raad van Kinderen per jaar van school. Scholen die zelf graag willen deelnemen zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen via .

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Gaby Ammerlaan van het HCO, via of 0623814089 of Jan Ververs of Judith van der Burg-de Hilster via .

Het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) is een toonaangevend onderwijsadviesbureau voor scholen en kind centra in Den Haag en omgeving. Met behulp van training, advies, conferenties, onderzoek, coaching en educatieve uitgaven ondersteunen zij professionals die werken met kinderen.

Missing Chapter Foundation (MCF) brengt dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over verschillende dilemma’s en actuele vraagstukken in de maatschappij – van duurzaamheid tot gezondheid en van onderwijs tot techniek. De stichting is een initiatief van Prinses Laurentien.

20171208 BvV Dialoogsessie 25

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies