De Haagse P.H. Schreuderschool heeft vrijdag 16 maart het certificaat ‘PBS-school’ gekregen. De school voor speciaal basisonderwijs koos voor de PBS-aanpak, omdat de school veel leerlingen heeft die extra ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Gecertificeerd PBS-coach Carla Hortensius van het HCO begeleidde de school in de Schilderwijk tijdens het traject.

PBS van de hele school

Het traject startte vier jaar geleden met het team, de ouders en de leerlingen. Carla kijkt met veel plezier en trots terug: ‘Het was fijn om met dit gemotiveerde team te werken. Het team stond open voor ontwikkeling en verandering en werkte goed samen. Directeur Judith Reijnen was hierin een belangrijke succesfactor met haar enthousiasme en voorbeeldgedrag en ze zorgde voor goede facilitering. Er is een actieve stuurgroep, die maandelijks bij elkaar komt. Het hele team was altijd aanwezig op de studiedagen. En iedereen, ook het ondersteunend personeel, doet mee met het belonen van gewenst gedrag. Daarnaast worden ouders actief betrokken. Zo werd PBS van de hele school.’

Focus op goed gedrag

De focus van het team ligt nu op het gedrag dat goed gaat. Goed gedrag wordt actief aangeleerd met ‘gedraglesjes’. Vervolgens wordt gewenst gedrag gezien, beloond, gecomplimenteerd en dus bekrachtigd, zodat het toeneemt. Daarnaast is er een duidelijk protocol voor ongewenst gedrag gekomen (ook onderdeel van PBS). Voor iedereen, de leerkrachten én leerlingen, is duidelijk wat de consequenties zijn. Carla licht toe: ‘PBS houdt ook in dat gestuurd wordt op data. Natuurlijk komt er nog wel eens ongewenst gedrag voor. Dit wordt in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt waar nog verbeterpunten zijn. Hiervoor worden interventies ingezet. Na vier jaar PBS zien we een duidelijke afname in gedragsproblemen en heerst er een zeer positieve sfeer, gericht op kracht en kwaliteit, bij zowel de leerlingen als in het team. Dit heeft een positief effect op de leerontwikkeling van de kinderen.’

Audit

De afgelopen periode heeft de PBS-stuurgroep, onder aanvoering van coördinator Ilse Hoogerbrugge hard gewerkt om te voldoen aan de (strenge) certificeringseisen. Nadat alle aangeleverde documenten waren goedgekeurd, heeft er op 13 maart een audit plaatsgevonden. Tijdens de audit is er gesproken met leerlingen, teamleden, ouders, PBS-coördinator en directie. Er werden kritische vragen gesteld en het toezicht houden tijdens het buitenspelen op de schoolpleinen werd geobserveerd. Daarnaast heeft de beoordelaar in de klassen gekeken op welke wijze de school PBS toepast. Het was zichtbaar dat de leerlingen positief benaderd en beloond werden voor het gewenste gedrag.

Nieuwsgierig hoe het team en de leerlingen er zelf op terugkijken? Voor HCO Nieuws gaan we binnenkort bij de school langs. Het interview lees je terug in de mei editie van HCO Nieuws.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de schoolbrede aanpak PBS op www.swpbs.nl. Of neem contact op met gecertificeerd PBS-coach Carla Hortensius van het HCO, via .

Over PBS

PBS (Positive Behavior Support) is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies