Nieuwe variant van de kopklas bevordert doorlopende leerlijn
 
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 ondergaat de Haagse kopklas een belangrijke wijziging: het extra jaar na groep 8 wordt vervangen door een jaar in de kopklas na groep 7. Hierdoor kost de kopklas leerlingen geen extra jaar meer. De leerlingen worden als het ware opgehaald vanuit groep 7 en in groep 8 klaargestoomd voor het vo-niveau dat bij hun capaciteiten past. Incidenteel kunnen leerlingen ook nog na groep 8 instromen. Dit model komt overeen met het succesvolle Tilburgse kopklasmodel, dat eveneens de leerlingen in groep 7 detecteert, maar tevens plek heeft voor een groep leerlingen uit groep 8.
 
In Den Haag kennen we de kopklas al ruim tien jaar. De kopklas is een speciale schakelklas, aan het einde van de basisschool, gevestigd op de school voor voortgezet onderwijs. In Den Haag zijn er twee kopklassen. Eén voor vmbo-tl/havo, gevestigd op Hofstad Mavo en één voor havo/vwo, gevestigd op het Edith Stein College. 
De kopklas is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen: het gaat om leergierige leerlingen die door een taalachterstand niet het schooladvies krijgen dat recht doet aan hun competenties en mogelijkheden. In een speciale, eigen onderwijssetting worden deze leerlingen voorbereid op een opleiding in het voortgezet onderwijs. Een opleiding die past bij de leercapaciteiten die begraven liggen onder een taalachterstand en een achterstand voor wat betreft hun algemene kennis van de wereld om hen heen. Met de nieuwe variant van de kopklas wordt voorkomen dat leerlingen een jaar ‘verliezen’. Dit bevordert de doorlopende leerlijn. Aansluiting op het VO wordt nog belangrijker, door extra aandacht vanuit de VO-school en een verbeterde nazorg voor de leerlingen.
 
De komende maanden zal intensieve voorlichting plaatsvinden voor basisscholen over deze nieuwe variant van de kopklas. In augustus volgend jaar gaan de eerste kopklassen-nieuwe-stijl van start. Nu al meer weten over de Haagse kopklas? Neem dan contact op met Désirée Herber. 
 
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies