Dertien methodes die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn veelbelovend. Dit stelt een commissie van onafhankelijke deskundigen - de Commissie anti-pestprogramma’s - die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld.

Staatssecretaris Dekker heeft zes anti-pestprogramma's voorlopig goedgekeurd. Hiervan biedt het HCO de Vreedzame School, en Taakspel. Beide programma’s zijn niet primair gericht op antipesten, maar leggen de nadruk op preventief werken aan een positief groepsklimaat. Vreedzame school is een schoolbrede aanpak, terwijl Taakspel werkt met klasse interventies en ook per groep kan worden ingevoerd.  Ook voor het schoolbrede anti-pestprogramma KIVA kunnen scholen bij  het HCO terecht.

Een andere aanpak waar het HCO goede ervaringen mee heeft opgedaan in de praktijk is School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Dit schoolbrede programma is opgenomen in het rijtje met dertien kansrijke programma’s. De commissie zegt hierover: ‘Deze dertien kansrijke programma’s zijn in principe geschikt als effectief anti-pestprogramma, maar er moet nog een theoretische en/of empirische aanpassing plaatsvinden om volledig goedgekeurd te worden’. 

In reactie op de beoordeling door deze Commissie heeft de PO-Raad opnieuw aangegeven dat scholen de vrijheid moeten hebben om zelf een methode te kiezen om pesten tegen te gaan. Alleen dan kan er op schoolniveau maatwerk geleverd worden.

Vanuit het HCO onderschrijven we deze visie. Een programma of aanpak moet passen bij de schoolsituatie en voortbouwen op wat er al is gerealiseerd om te bouwen aan een veilige school. Onze gedragsexperts kunnen scholen ondersteunen met advies en training.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies