Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. De afgelopen vijf jaar investeerde OCW onder meer in de ontwikkeling van Acadin, een digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs. Inmiddels hebben ruim 4.000 scholen een abonnement op Acadin. OCW heeft met subsidie een impuls gegeven aan deze belangrijke innovatie. Vanaf vandaag ligt de verdere ontwikkeling van Acadin bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Daarvoor hebben OCW en EDventure een concessieovereenkomst getekend. Het populaire Acadin blijft daarmee toegankelijk voor talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen.

“De verzelfstandiging van het project Acadin komt ten goede aan de leeromgeving en de mogelijkheden van talentontwikkeling binnen en buiten de klas”, aldus Annemarie Kaptein, directeur van vereniging EDventure. “In het consortium van 12 onderwijsadviesbureaus die Acadin samen willen voorzetten, is veel expertise aanwezig als het gaat om het op maat realiseren van uitdagend onderwijs voor talentvolle leerlingen en de ondersteuning van leerkrachten daarbij. Met vertrouwen nemen we het stokje van de huidige ontwikkelaars SLO en Kennisnet over. Voor nagenoeg alle scholen zijn onderwijsadviesbureaus een bekende partner – ook op het terrein van talentstimulering.” Kaptein verwacht Acadin niet alleen te verduurzamen, maar ook te vernieuwen door geleidelijk aan nieuwe leeractiviteiten aan het bestaande aanbod toe te voegen en Acadin voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. Bovendien zal de ict-omgeving worden verbeterd waarmee Acadin nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker wordt gemaakt voor de talrijke gebruikers.

“Nu Acadin niet langer gesubsidieerd wordt, vragen we scholen vanaf 1 augustus 2015 een financiële bijdrage op basis van het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van Acadin. Dat is nodig om de leeromgeving draaiend te kunnen houden en in het onderhoud en de ontwikkeling te kunnen voorzien. Ons doel is Acadin voor scholen laagdrempelig en dus ook betaalbaar te houden. De bekende slogan van Acadin Ruimte voor talent onderschrijven wij volledig. Dankzij de samenwerking van 12 organisaties die alle over het Keurmerk Onderwijsadvies beschikken, kunnen scholen en leerlingen daarnaast rekenen op kwaliteit”, aldus Kaptein. Tot 1 augustus 2015 blijft de huidige helpdesk het aanspreekpunt voor scholen. Vanaf 1 april a.s. kunnen scholen met vragen over de nieuwe situatie (vanaf 1 augustus 2015) terecht bij EDventure.

Aanmelden voor perslijst

Wilt u de persberichten van het HCO ook ontvangen? Meld u zich dan aan voor onze perslijst via .

Persvragen

Voor alle persvragen kunt u terecht bij de afdeling Marketing en Communicatie, via T: 070 448 28 28 of E: .

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies