HCO ondersteunt Haagse scholen bij leesvaardigheid vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers

Veel Haagse basisscholen hebben te maken met de instroom van anderstalige kinderen, dit zijn vluchtelingen of bijvoorbeeld migranten uit Midden- en Oost-Europa. Om de scholen te ondersteunen bij de begeleiding van deze kinderen, heeft onderwijs-adviesbureau HCO, in opdracht van gemeente Den Haag, de brochure ‘Taal en teken’ uitgebracht. Met het stappenplan en de toetsen in de brochure kunnen scholen achterhalen of de kinderen al kunnen lezen in hun moedertaal. Als dit het geval is, kan het leren van het Nederlands sneller verlopen.

Scholen die meer kennis hebben over de taalvaardigheid van een anderstalige leerling kunnen het onderwijs beter op deze kinderen afstemmen. Zo hebben kinderen die al (redelijk) kunnen lezen, in welke taal dan ook, geleerd om klanken waar te nemen en letters of tekens te lezen. Het leren van de Nederlandse taal zal bij hen anders verlopen dan bij kinderen die in hun eigen taal niet hebben leren lezen.

Omslag Taal en teken site

Check op leesniveau
Bij de intake van een anderstalige leerling op een basisschool zijn er vaak onvoldoende gegevens over het onderwijs dat de leerling al heeft gehad. Een gesprek met de ouders hierover is vanwege het taalprobleem vaak nog lastig. Bovendien komen sommige kinderen in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Ouders kunnen dan meestal weinig vertellen over de schoolprestaties van hun kind. Met behulp van de brochure Taal en teken kunnen scholen toch een inschatting maken van het startniveau van een kind op het gebied van lezen.

Leesteksten in 12 talen
De brochure bevat korte leesteksten in verschillende talen om de beginsituatie bij een leerling te achterhalen. Bij de keuze van de talen is uitgegaan van de herkomstlanden van de nieuwkomers die zich op dit moment in Den Haag bevinden. De brochure bevat teksten in het Perzisch, Bulgaars, Chinees, Tigrinya (Eritrea), Grieks, Arabisch, Pools, Somalisch, Spaans, Turks, Frans en Engels.

Gratis brochure
Deze week ontvangen alle Haagse basisscholen met nieuwkomersgroepen de gratis brochure. Daarnaast staat een digitale versie van de brochure op www.hco.nl/nt2 , zodat scholen de leesteksten gemakkelijk kunnen downloaden. De informatie is daarmee ook kosteloos toegankelijk voor alle scholen buiten Den Haag die met de opvang van nieuwkomers te maken hebben.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met de auteur van de brochure Yda Bakker, onderwijsadviseur HCO, E: of T: 070 4482828. Of bel of mail naar Gaby Ammerlaan, manager marketing- en communicatie HCO, T: 06 23814089 of E: .

Aanmelden voor perslijst

Wilt u de persberichten van het HCO ook ontvangen? Meld u zich dan aan voor onze perslijst via .

Persvragen

Voor alle persvragen kunt u terecht bij de afdeling Marketing en Communicatie, via T: 070 448 28 28 of E: .

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies