Donderdag 16 november 2017 organiseert het HCO het symposium:

GEZOND OMGAAN MET ZIEKE LEERLINGEN

Een middagprogramma tussen 13.00-17.00 uur met bijdragen van o.a. een GZ psycholoog, kinderarts, revalidatiearts en ergotherapeut en een promovendus onderwijssociologie over belasting en belastbaarheid en omgaan met langdurig ziekteverzuim. Een leerling uit Syrië die ernstig ziek is geweest, vertelt zijn persoonlijke verhaal.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn, komt dat recht soms onder druk te staan. Voor deze leerlingen is juist de continuïteit in onderwijs heel belangrijk. Hoe geef je hier vorm aan? Wat hebben zij nodig? Wat vraagt dat van de samenwerking met betrokkenen: school, ouders, zorg- en hulpverleners? Welke kennis over de medische achtergronden is nodig? Om deze vragen draait het in dit symposium.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Wouter Camps, onderwijsadviseur HCO
13.10 uur Film ‘Niet alleen ziek.. 3 portretten van Deviya, Evani en Zeravan’
13.30 uur Sandra Schrama, kinderarts sociale pediatrie in het Juliana Kinderziekenhuis
14.10 uur Els Eikelhof en Daniek Poldermans, psychologen Jutters/Parnassiagroep
14.45 uur Korte pauze
15.00 uur Marieke Verhaagen, ergotherapeut, en Frederike van Markus-Doornbosch, revalidatiearts bij het Sophia Revalidatie Centrum
15.45 uur Rene Halberstadt, staflid Leerlingzaken gemeente Den Haag/promovendus Erasmus Universiteit
16.20 uur Abdulkader Fattouh, leerling, en Esther Verhage, huiswerk- en studiebegeleider
16.45 uur Vragenronde en afsluiting

Over de sprekers en thema’s

Open document met bio's van de sprekers

Film ‘Niet alleen ziek...’

Om een indruk te geven van het leven van leerlingen die met een ernstige of chronische ziekte te maken hebben is een korte film gemaakt met 3 portretten van Deviya, Evani en Zeravan. De mini documentaire van 8 minuten wordt tijdens het symposium vertoond en zal na het symposium verder worden verspreid.

Deelnemers

Rond de 160 belangstellenden hebben zich voor het symposium aangemeld: leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van de CJG, adviseurs passend onderwijs, ambulant begeleiders, leerplichtambtenaren, consulenten OZL, studenten aan de Pabo en andere belangstellenden. Het gaat om mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met dit thema en die de unieke kans grijpen om meer kennis op te doen en elkaar tijdens dit symposium te ontmoeten.

Locatie

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies), Zandvoortselaan 146, Den Haag

Achtergrond & organisatie

Verbonden blijven met school, leraren, medeleerlingen en anderen is van groot belang voor leerlingen met een ernstige en/of chronische ziekte. De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van het HCO (aangesloten bij het landelijke netwerk Ziezon) ondersteunen scholen om zo goed mogelijk deze leerlingen te begeleiden. Om de kennisuitwisseling hierover te bevorderen hebben zij het initiatief genomen om dit symposium te organiseren.

Aanmelden voor perslijst

Wilt u de persberichten van het HCO ook ontvangen? Meld u zich dan aan voor onze perslijst via .

Persvragen

Voor alle persvragen kunt u terecht bij de afdeling Marketing en Communicatie, via T: 070 448 28 28 of E: .

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies