Partners in de onderwijsadviesbranche Bazalt, HCO, OnderwijsAdvies en RPCZ hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nieuw-Zeelandse onderwijsinstituut Cognition Education. Doel van de samenwerking is het programma Visible Learning Plus voor het Nederlandse en Vlaamse onderwijs beschikbaar te maken. Het gaat om een programma voor professionele ontwikkeling, waarmee scholen hun impact op het leerproces van leerlingen verder kunnen versterken. Eerder is Visible Learning Plus al met succes geïntroduceerd in 24 landen, waaronder Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Scandinavische landen en Groot-Britannië.

Meta-analyse van onderzoeksresultaten

Het programma Visible Learning plus is gebaseerd op de inzichten en onderzoeksresultaten van John Hattie. Daarbij gaat het om meer dan 1000 meta-analyses van 50.000 onderzoeken waarbij 240.000.000 leerlingen betrokken zijn geweest. Zijn werk wordt wel gezien als het grootste onderzoek naar dat wat bewezen effect heeft op het verbeteren van leerprocessen. Zo berekende Hattie bijvoorbeeld welke effectgrootte bepaalde invloeden hebben op het leren van kinderen. De uitkomsten sluiten vaak aan op wat we al wisten, maar zijn deels ook verrassend en vernieuwend.

Focus op leren in plaats van lesgeven

In Visible Learning plus staat de impact van de leraar centraal. Leraren worden uitgedaagd naar onderwijs te kijken door de ogen van de leerling. Wat is het effect van mijn lessen? Weet de leerling waar hij of zij staat in ontwikkeling, wat de volgende stap is en hoe daar te komen? Welke feedback is het meest effectief om deze leerling verder te brengen?

Kinderen leren hun eigen leraar te worden

Een tweede pijler van het programma is gericht op het eigenaarschap van ‘leren’. Als het lukt om kinderen liefde en verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen, dan vergemakkelijkt dat hun leerproces. Visible Learning Plus biedt stap-voor-stap instructie en geeft voorbeelden hoe we daaraan kunnen werken, bijvoorbeeld door zelfevaluatie, gestructureerde klassengesprekken etc.

Visible Learning Plus in Nederland

De partnerorganisaties Bazalt, HCO, OnderwijsAdvies en RPCZ ondernemen verschillende activiteiten om de inzichten uit Visible Learning Plus te introduceren in de Nederlandse onderwijspraktijk. Er is een advies – en trainingsaanbod met diverse mogelijkheden: van een introductiedag tot team- en schoolleiderstrajecten. 

Boek Leren zichtbaar maken In november 2013 verscheen het boek Leren zichtbaar maken van John Hattie bij onze uitgeverij. Dit is de vertaling van Visible learning for Teachers.

Visible Learning Plus: When teachers see learning through the eyes of the student And when students see themselves as their own teachers.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies