Werkwijze HCO

Kwaliteit, samenwerking en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij onze organisatie. Daarbij is er één overtuiging, die al onze medewerkers bindt:

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling, en ik maak daarbij als HCO-medewerker een verschil.

Onze werkwijze is direct afgeleid van onze visie en missie

Accountmanagement: uw eerste aanspreekpunt

De account- en relatiemanagers zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij inventariseren en concretiseren uw wensen en ambities voor uw school. Ze denken met u mee en doen u een concreet voorstel voor ondersteuning.

cyclus accountmanagement HCO

Welke vraag houdt u bezig? Onze accountmanagers en relatiemanagers kunnen u ondersteunen met een passend antwoord. 

Neem contact op met uw accountmanager:

Of maak een afspraak via Antoinette Somue, secretaresse accountmanagement, via: T. 070 448 28 28 of E.

Keurmerk Onderwijsadvies

HCO is lid van EDventure en draagt het Keurmerk Onderwijsadvies. Het Keurmerk Onderwijsadvies staat garant voor:

• Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
• Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
• Committment aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)

Logo keurmerk EDventure FC 200

Gedragscode voor psychologen en orthopedagogen

Vanzelfsprekend staan kwaliteit en zorgvuldigheid in onze werkwijze voorop. Medewerkers van het HCO die betrokken zijn bij leerlingzorg en -onderzoek houden zich aan de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen. Deze gedragscode is gebaseerd op de beroepscodes van de beroepsverenigingen NVO (oktober 2008) en NIP (maart 2007) en voldoet aan de eisen die de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Download de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen 

Leveringsvoorwaarden

Download onze algemene leveringsvoorwaarden:

Klachtenregeling

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het HCO. Wanneer zich dit voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid niet op te kroppen, maar ons kenbaar te maken. Dat kan rechtstreeks via de accountmanager of de onderwijsadviseur die bij uw organisatie aan het werk is. Zo kunnen wij leren van uw feedback op onze dienstverlening. Wij proberen graag in onderling overleg een oplossing te vinden. Mocht u er op deze manier samen niet uitkomen kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling van het HCO.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt zich in dat geval wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie van EDventure en gebruik maken van de klachtenregeling van EDventure.

Bekijk hier de klachtenregeling ouders/verzorgers die van toepassing is op de geschillen over jeugdhulpdiensten (inclusief ONL).

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies