SVIB Coaching HCO

Kinderen begeleiden in hun leerproces, hun behoeften (h)erkennen, hen motiveren. Dat is wat we dagelijks doen als begeleiders in het onderwijs. Sommige dingen gaan ons daarbij gemakkelijk af, andere kosten misschien meer moeite. De ene leraar is sterk in didactisch en/of pedagogisch handelen, de ander heeft klassenmanagement goed in de vingers.

Vanuit het HCO begeleiden wij leraren, intern begeleiders, schoolleiders, pedagogisch medewerkers en andere professionals die nog beter willen worden in hun vak. We gaan uit van het principe: ken je kracht en kwaliteiten en zet deze vooral bewust in!

Onze trainers en coaches kunnen onderwijsprofessionals op verschillende manieren ondersteunen:

Coaching vakinhoudelijk

Bij de invoering van een nieuwe rekenmethode of bijvoorbeeld het aanleren van didactische strategieën of het directe instructie model kan coaching een handig hulpmiddel zijn. Door de directe feedback leren teamleden snel nieuwe vaardigheden en methodieken aan en raken deze verankerd in de organisatie.

Coaching leerkrachtvaardigheden: SVIB

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een praktische methodiek waarmee we leraren kunnen ondersteunen in hun werk. Samen met de leraar analyseert de SVIB begeleider korte video-opnamen die zijn gemaakt in de klas. Deze beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht over video opnamen in de klas, ervaren leraren deze begeleidingsmethodiek als verrassend en verrijkend.

Coaching met behulp van SVIB biedt:

  • zicht op de eigen kwaliteiten;
  • inzicht in het effect is van je gedrag op leerlingen;
  • geeft stof tot nadenken en ontwikkelen.

Goed contact tussen de leraar en de leerling, is toch wat iedereen wil? Goed contact versterkt het wederzijds het gevoel van competentie. SVIB is er niet om te confronteren, maar om te reflecteren en te professionaliseren.   

Coaching leerkrachtvaardigheden: synchroon coaching

Niets is lastiger dan het aanleren van nieuw gedrag. SVIB is een methodiek die veel inzicht geeft in je eigen handelen en gedrag. Veel professionals weten wel wat ze anders moeten doen, maar het lukt nog niet helemaal. Dan kan het helpen om te ‘coachen met het oortje’. De coach staat met zijn camera in de klas en heeft een klein zendertje dat verbonden is met het oortje. De leraar krijgt op het goede moment een interventie ingefluisterd in het oor en kan direct ervaren wat het effect is van zijn nieuwe gedrag op de leerlingen. Deze aanpak kan ook worden ingezet bij het aanleren van nieuw gedrag bij leerlingen, bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Intervisiebijeenkomsten SVIB 2018

Kijken naar elkaar en leren van elkaar is vaak heel effectief. In de praktijk is het binnen de school vaak lastig te organiseren een kijkje te nemen bij de lessen van een collega. Bij intervisie met behulp van SVIB werken leraren met elkaar aan de kwaliteit van hun lessen. Leraren leren de beeldopnames uit de eigen klassen te analyseren en krijgen zicht op elkaars onderwijsstijlen en elkaars kwaliteiten. SVIB intervisie kunt u ook inzetten bij de invoering van nieuwe methoden of technieken. Kijk op www.hco.nl/agenda voor de data van de intervisiebijeenkomsten in 2019. Er zijn 3 groepen: op woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Opleiding SVIB voor begeleiders in de school

 Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van videobeelden uit hun eigen praktijk. De begeleidingsmethodiek SVIB is systeem-, oplossings- en handelingsgericht. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren, bijvoorbeeld tussen leraar en leerling. Naast interactie komen didactisch handelen en klassenmanagement aan bod. Deze aspecten worden gerelateerd aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. 

Kijk in de agenda voor de startdatum en meer informatie.

Training Synchroon coachen

 ‘Coachen met het oortje’ is een praktische methodiek om leraren te ondersteunen in het veranderen van hun gedrag. De opleiding SVIB Synchroon coachen is een aanvulling op de opleiding SVIB Begeleider. Als u minimaal 2 jaar ervaring hebt als gecertificeerde SVIB kunt u in aanmerking komen om deze opleiding te volgen.

Download meer informatie over de opleiding Synchroon coachen 

Opleiding Integrale zorg

 De opleiding Integrale zorg is een aanvulling op de basisopleiding VHT of SVIB en is gericht op de samenhang van beide methodieken, zowel op school als thuis. Op deze manier ontwikkelen professionals in zorg en onderwijs één aanpak om het ontwikkelingsperspectief van een kind in kaart te brengen. Na afloop van deze opleiding bent u in staat ouders te helpen met hun vragen thuis en ondersteunt u leerkrachten bij het lesgeven in de klas. Uit ervaring blijkt dat deze integrale aanpak effectief is en verwijzingen naar speciaal onderwijs en specialistische hulp kan voorkomen. Heeft u interesse in deze opleiding? Neem contact op met Wilma Duren.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies