Integrale verbetertrajecten HCO

De meeste schoolorganisaties zijn voortdurend in ontwikkeling en geven hier zelf sturing aan. Zij hebben aandacht voor onderwijskundig leiderschap en blijven op koers in een snel veranderende omgeving. Door verschillende factoren kan een school van haar koers afwijken. Een veelvoorkomende valkuil is de aandacht voor alle dagelijkse operationele klussen en onvoorziene gebeurtenissen. Onderwijskundig leiderschap, leren van elkaar in het team en focus op goed onderwijs, komt dan onder druk te staan. Dit kan leiden tot achterblijvende resultaten, teleurstelling, en frustratie. Bij niet tijdig ingrijpen leidt deze situatie soms tot een negatieve beoordeling van de Onderwijsinspectie.

Om de effectiviteit en efficiency binnen scholen te verbeteren biedt het HCO een integrale aanpak in de vorm van verbetertrajecten. Wij maken uw schoolsysteem weer inzichtelijk en helpen u te focussen op dat wat er toe doet.

Onze aanpak: gefaseerd en integraal verbeteren

  1. Fase van analyse: een analyse van uw schoolsysteem om te bepalen wat er goed gaat en wat direct verbetering nodig heeft. De input van teamleden is hierbij van essentieel belang.
  2. Fase van prioritering: de verbeterpunten die naar voren komen worden samen met een verbeterteam (directie, IB, leerkrachten, coördinatoren) beoordeeld op urgentie. 
  3. Fase van planvorming: het verbetertraject met bijbehorende doelen, resultaten, activiteiten, organisatie en evaluatiewijze worden opgenomen in een (meerjaren) verbeterplan.
  4. Fase van commitment: de urgentie van het verbetertraject wordt wederom besproken met het team en verbeterplan wordt voorgelegd. Het is belangrijk dat alle teamleden zich hieraan committeren.
  5. Fase van uitvoering: onder intensieve begeleiding van het HCO worden de geplande activiteiten uitgevoerd. De begeleiding bestaat onder andere uit coachen van leerkrachten en directie, voorzitten verbeterteam, verzorgen van trainingen en aanbrengen van structuur in de kwaliteits- en leerlingzorg.
  6. Fase van evaluatie: het verbeterplan werkt volgens het Deming-model (plan-do-check-act). Evalueren is hierin een belangrijk onderdeel om vervolgens de koers weer verder vast te stellen.

Onze aanpak is onder meer gebaseerd op de meta-analyse die Marzano heeft gemaakt op basis van 35 jaar onderwijsonderzoek. In zijn uitgave Wat werkt op school beschrijft hij welke factoren bewezen bijdragen tot betere resultaten.

Procesbegeleiders

Onze adviseurs die scholen ondersteunen bij hun verbetertraject brengen naast theoretische kennis een schat aan praktische ervaring mee. Zij zijn vaak zelf leraar, schoolmanager/-bestuurder geweest en kennen de dagelijkse schoolpraktijk goed. Maatwerk en gezamenlijk werken aan duurzame verbetering staat voorop.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies