Leiderschap en Flitsbezoek HCO

Uit onderzoek blijkt dat krachtig onderwijskundig leiderschap een belangrijke succesfactor is bij het goed functioneren van de school. Leerkrachten beïnvloeden de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen het meest direct, maar de schoolleider, bovenschools management en bestuur hebben indirect ook invloed.

Schoolleiders geven dagelijks vorm aan onderwijskundig leiderschap. Soms is het prettig om hier een klankbord bij te gebruiken, een ander in te schakelen om tegenaan te praten, ideeën te toetsen, een visie te vormen. Onze deskundige adviseurs, die vaak zelf ook ruime ervaring hebben met leiding geven in het onderwijs, ondersteunen u graag.

Een aantal van onze trainingen /opleidingen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO voor formeel leren. Ook organiseren wij trainingen en programma's die in het Schoolleidersregister PO zijn aangemerkt als bron voor informeel leren.  

Onze visie op onderwijskundig leiderschap

In essentie zijn er drie vragen die bestuurders en onderwijsmanagers bezighouden:

Onderwijskundig beleid

De antwoorden zijn deels gebaseerd op uw eigen inzichten en ervaring. Als u dit combineert met de kennis die beschikbaar is vanuit onderzoek en praktijk, vergroot u uw kans op succes.

Het HCO ondersteunt bestuurders, bovenschools managers
, schoolleiders en andere leidinggevende onderwijsprofessionals met training, advies en coaching om ontwikkeling en verandering te realiseren. We putten daarbij uit de kennis van toonaangevende onderwijswetenschappers uit de hele wereld, zoals:

 • Robert Marzano: 11 factoren van invloed op prestaties
 • Michael Fullan: veranderen met resultaat
 • John Hattie: kijken naar leren door de ogen van de leerling
 • Richard DuFour: leiding geven aan een professionele leergemeenschap
 • Spencer Kagan: coöperatief leren
 • Eric Jensen: breinvriendelijk onderwijs

Samen met partners heeft het HCO hun inzichten vertaald naar de Nederlandse onderwijspraktijk en direct toepasbaar gemaakt in uitgaven, adviestrajecten, trainingen en coaching.

Flitsbezoek

Een van onze effectieve tools is het 3–minuten Flitsbezoek. Klassenbezoeken schieten er nog wel eens in bij leidinggevenden. Met het 3-minuten flitsbezoek kunt u als leidinggevende in korte tijd goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van het lesgeven. Het is mogelijk om een training op locatie te volgen of u in te schrijven voor een tweedaagse training met open inschrijving. Neem voor meer informatie over Flitsbezoek en trainingsmogelijkheden contact op met Fred Kruidenberg of Wouter Camps.

Deze training is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de training Flitsbezoek gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Schoolleidersregister Informeel Leren

Schoolleidersregister & professionalisering

Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt van u ook verwacht dat u voortdurend werkt aan uw professionele ontwikkeling. In het Schoolleidersregister PO legt u deze ontwikkeling vast. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider in het register geregistreerd zijn.

schoolleidersregister PO

Registratie en herregistratie
Wanneer u zich als schoolleider registreert als RDO of RADO, dient u zich elke vier jaar te herregistreren. Na uw eerste registratie heeft u de vrijheid om een professionaliseringsroute te kiezen die het beste bij u en uw schoolontwikkeling past. Zo kunt u afhankelijk van uw praktijk en behoefte kiezen voor:

- Een door de NVAO-geaccrediteerde master die aansluit bij de beroepsstandaard;
- Professionaliseringsthema’s: formeel leren;
- Professionaliseringsthema’s: informeel leren;
- Professionaliseringsthema’s: een combinatie van formeel en informeel leren.

Na uw registratie kiest een van de routes en maakt u een plan voor verdere ontwikkeling en geeft u uw keuze aan in het register. Het is altijd mogelijk om tussentijds uw keuze aan te passen door bijvoorbeeld een andere leerroute of ander thema te kiezen.

Advies en begeleiding
Vanuit het HCO ondersteunen wij u graag bij de (her-)registratie. Denk aan de volgende mogelijkheden:

1. Opleidingen die zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO voor formeel leren

 • Training Educatief leiderschap
 • Training Leiding geven aan educatieve veranderprocessen
 • Training Leiding geven aan een PLG 
 • Training Persoonlijk Leiderschap
 • Training Leiding geven aan toekomstgericht Onderwijs
 • Training Strategisch Leiderschap
 • Training Uitgaan van verschillen

2. Trainingen en opleidingen die zijn aangemerkt in het PO Schoolleidersregister als bron voor informeel leren.

 • Training Flitsbezoeken
 • Training Leidinggevende communicatie
 • Opleiding SVIB voor begeleiders in de school
 • Opleiding SVIB synchroon coachen

Bij voldoende belangstelling bieden wij deze opleidingen (1. en 2) op open inschrijving aan. Het is ook mogelijk een training incompany te verzorgen. Neem voor meer informatie contact op met Karin van Wolferen.

3. Andere vormen van professionalisering die zijn aangemerkt als bron voor informeel leren, zoals de programma's van Marzano Research, Leren Zichtbaar Maken, de start van een PLG, begeleiding van Lesson Study en meer.

4. Persoonlijk advies en begeleiding bij de keuze voor thema’s waarop u zich verder wil ontwikkelen en/of het opstellen van een professionaliseringsplan. U heeft na uw registratie waarschijnlijk al professionalisering gevolgd: bijeenkomsten, congressen, trainingen. Dit zijn vaak bronnen van formeel en informeel leren zijn die u al kunt opnemen in het Schoolleidersregister PO. Wij kunnen deze activiteiten samen met u in kaart brengen en zo gericht advies geven over een logisch volgende stap.

Neem voor meer informatie over alle mogelijkheden, de procedure van registratie en herregistratie, of persoonlijk advies en begeleiding bij uw professionele ontwikkeling contact op met Karin van Wolferen.

Scan Effectief leiderschap

Leiding geven aan en school is een complexe taak. En dat geldt misschien nog meer voor een schoolleider die werkt aan een ingrijpend verbetertraject. Veel schoolleiders worden hierbij intensief begeleid over een langere periode. Wat gebeurt er als die begeleiding eindigt? De overstap naar zelfstandig de school leiden is dan soms groot. Om dit te vergemakkelijken heeft het HCO de scan Effectief leiderschap ontwikkeld.

In deze scan scoort de schoolleider zichzelf in zijn mate van bekwaamheid op de vijf generieke basiscompetenties:

 • Visiegestuurd werken
 • In relatie staan tot de omgeving
 • Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
 • Hanteren van strategieën ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus
 • Hogere orde denken

Daarnaast komen in de scan aspecten aan bod zoals:

 • De rol van de schoolleider in het sturen op verbetering in het onderwijsleerproces en de opbrengsten
 • Draagvlak in het team

Op basis van de uitkomsten van deze scan kan een schoolleider in gesprek met een HCO adviseur over de eigen verdere ontwikkeling en professionalisering. Daarbij zijn er natuurlijk tal van mogelijkheden, van diepgaander onderzoek (360° Feedback, Management Drives, enz.), tot training en opleiding of een vorm van coaching. Vanzelfsprekend is de scan ook heel goed bruikbaar voor startende directeuren of andere schoolmanagers die werk willen maken van hun ontwikkeling en op zoek zijn naar passende professionalisering.

Advies, procesbegeleiding en coaching

Andere interventies waarmee het HCO leidinggevenden ondersteunt:

 • Coaching, intervisie en supervisie voor directie, management en verbeterteams
 • Instructional leadership
 • Voorbereiden van inspectiebezoeken
 • Missie en visietrajecten
 • Procesbegeleiding bij het creëren van een lerende organisatie
 • Interim management

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies