Organisatieontwikkeling HCO

U wilt ergens naar toe met uw school, met uw team en met de leerlingen. U heeft een doel voor ogen. U wilt uw team betrekken bij deze ontwikkelingen. Het HCO biedt u een palet aan mogelijkheden om met uw school gericht te werken aan de verbetering van uw organisatie en de onderwijskwaliteit.

Onze visie op duurzame organisatieontwikkeling

Verbinding en samenwerking zijn kernwoorden bij duurzame organisatieontwikkeling. Wij baseren ons daarbij onder meer op het werk van de Canadese socioloog Michael Fullan. Hij geeft de volgende aanbevelingen:

 • Zorg ervoor dat eerst de basis op orde is
 • Leg de focus moet op het verhogen van de leeropbrengsten
 • Bouw voort op de kwaliteiten die er al zijn binnen de school

Van hieruit kan een school een cultuur ontwikkelen van leren en evalueren. En op die manier ontwikkelt het team de kennis en vaardigheden verder.

In ons advies en begeleiding rondom organisatieontwikkeling sluiten wij aan bij de uitgangspunten van Fullan. Ons vertrekpunt is altijd de huidige situatie op uw school. Wij bouwen voort op dat wat er al is en wat werkt. In onderling overleg kijken we graag samen waar u de organisatie nog verder kunt verbeteren. Daarbij is er aandacht voor de implementatie op verschillende niveaus (kind, klas en school), omdat deze vanzelfsprekend onderling samenhangen.

Wij hebben expertise in huis op uiteenlopende terreinen van schoolontwikkeling en weten deze handig met elkaar te verbinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

 • Uitvoeren van een schoolanalyse als nulmeting of onafhankelijke monitor
 • Ondersteuning bij het opstellen van een meerjaren- en/of schoolplan
 • Procesbegeleiding bij missie-visie trajecten
 • Procesbegeleiding bij opbrengstgericht werken
 • Ontwerpen en implementeren van een opbrengstgericht kwaliteitszorginstrument
 • Advies, coaching en/of training in onderwijskundig leiderschap en het werken met een verbeterteam
 • Implementeren van een professionele leergemeenschap (PLG) met tools als ‘lessonstudy’ en ‘instructional leadership’
 • Advies en ondersteuning bij schoolprofilering

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies