werkdruk hco

Er is veel aandacht voor werkdruk, uitval en werkstress in het onderwijs. Uit recente onderzoeken blijkt dat medewerkers in het onderwijs een verhoogd risico lopen om een burn-out op te lopen en langere tijd uitgeschakeld te zijn. Meer dan in enig ander beroep. Tijd om de werkdruk te verlagen en het werkplezier weer terug te krijgen! Het HCO ontwikkelde een aanpak om hier werk van te maken, met activiteiten op zowel teambreed als op individueel niveau.

“Ik heb veel profijt van de twee-minuten regel, die ik ook thuis toepas. En het werkt.”
“Sinds wij op school afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met schoolmail in onze vrije tijd, voel ik mij minder opgejaagd.”

Kenmerken Werkdruk verlagen op school
• gericht op zowel schoolteam als individu
• korte en intensieve ondersteuning
• concreet en oplossingsgericht

Onze visie op werkdruk

 Werkdruk verlagen start eenvoudig gezegd door je in je werk te concentreren op de goede dingen die effect sorteren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom denken wij dat het eerst nodig is inzicht te krijgen in:
• de werklast op organisatie-/schoolniveau en op individueel niveau;
• werkgewoontes;
• eerder gemaakte keuzes.
Door daadwerkelijk te schrappen in activiteiten, effectieve keuzes te maken en werkgewoonten aan te pakken, gaat ieder teamlid merken dat de werklast afneemt.

Werken aan twee pijlers: de school als systeem en het individu

Systeem Individu
Zicht krijgen op schoolgewoonten: Zicht krijgen op de eigen werkgewoonten.
Hoeveel tijd gaat er schoolbreed naar de lerende leerlingen? Hoeveel van mijn tijd gaat naar de lerende leerlingen?
Hoeveel tijd gaat naar overige zaken? Hoeveel tijd besteed ik aan overige zaken?
Ligt het accent op bewezen effectieve interventies? Ligt mijn accent op bewezen effectieve interventies?
Doen we de goede dingen goed? Doe ik de goede dingen goed?
Waar kunnen we nog winst halen? Waar kan ik zelf nog winst halen?
Vergaderen wij effectief en efficiënt? Overleg ik effectief en efficiënt?

 

 

 

 

Onze werkwijze

 Wij kunnen u helpen in korte tijd de ervaren werkdruk in uw organisatie te verminderen. We doorlopen daarbij gezamenlijk het volgende stappenplan:

Stap 1
Analyse van de huidige situatie: in kaart brengen van de werklast, zicht op gewoonten etc..

Stap 2
Teambijeenkomst waarin:
• de huidige schoolsituatie gepresenteerd wordt;
• kennis gedeeld wordt over effectief onderwijs en timemanagement;
• besproken wordt waar het team het accent op wil leggen, passend bij de schoolvisie;
• besproken wordt welke taken/werkzaamheden kunnen worden geschrapt;
• de eigen werkgewoonten in kaart worden gebracht, en
• bepaald wordt wat voor ieder teamlid een effectieve vervolgstap is.

Vervolg MT
Bijeenkomst met het management team van de school om een actieplan te maken. We gebruiken de input van het team om op schoolniveau effectieve keuzes te maken en duurzame veranderingen teweeg te brengen.

Vervolg individueel
Vanuit het actieplan zijn er ook aanknopingspunten voor een vervolg op individueel niveau. Het gaat om een gedifferentieerde aanpak die aansluit bij de ontwikkel- en leerbehoeften van de teamleden.

Mogelijke thema’s en activiteiten voor het vervolgtraject:
• effectief en efficiënt omgaan met media en e-mail;
• prioriteiten stellen en een reële planning maken;
• actief werkdruk verlagen door werkgewoonten aan te pakken.

Voor alle vervolgactiviteiten geldt dat we deze in overleg bepalen. U kunt bijvoorbeeld kiezen deze met het team (of in deelgroepen) te volgen. Ook is het mogelijk te kiezen voor:
• individuele coaching op een van de genoemde thema’s, of
• een werkplek onderzoek (efficiënter inrichten van werkplek)

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies