Samen met ouders HCO

Speciaal voor ouders heeft HCO www.hcovoorouders.nl ontwikkeld met informatie en praktische tips. Op deze website krijgen ouders antwoord op vragen zoals:

  • Wat doet HCO op scholen?
  • Hoe gaat individueel leerlingonderzoek en advies door HCO experts in zijn werk?
  • Wat zijn de groepsgewijze onderzoeken DGO en VGO? 
  • Hoe zit het met onderzoek en behandeling van dyslexie?
  • Welke ondersteuning is er op het gebied van zorg en onderwijs?
  • Hoe kan ik als ouder betrokken zijn bij het onderwijs en de school van mijn kind? 
Het belang van betrokken ouders

Kinderen presteren cognitief en sociaal-maatschappelijk beter naarmate ouders meer betrokken zijn bij de school. Uit onderzoek blijkt dat de leerprestaties aanzienlijk verbeteren als ouders hun kind begeleiden bij (voor-)schoolactiviteiten. Het gaat er niet om dat ouders thuis de lessen overdoen, of het huiswerk voor hun kinderen maken. Het gaat erom dat zij hun kind begeleiden bij het zelf maken van het huiswerk. Of dat zij door vragen te stellen hun kind helpen informatie te ordenen.

Het HCO heeft de afgelopen jaren samen met de gemeente Den Haag gewerkt aan het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Vanuit het project Meer Kansen met ouders zijn oudercoördinatoren aangesteld op scholen en is beleid gemaakt voor het werken aan goed partnerschap tussen ouders en school

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

HCO is een van de 17 regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO), die zijn aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De expertisepunten zijn verspreid over heel Nederland en bieden diensten en producten om het partnerschap tussen school en ouders te versterken. Ze richten zich met name op ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden. Het HCO richt zich als expertisepunt Ouderbetrokkenheid op de regio Den Haag.EPO RGB

Veel bezochte pagina's

button Beleid ouderbetrokkenheid button Communicatie ouders en school button Leerling onderzoek en ouders                    
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies