Medezeggenschap HCO

Ieder lid in de medezeggenschapsraad (MR) van een school wil graag enthousiast een bijdrage leveren. Bij begrippen als adviesrecht, instemmingsrecht, reglement, bevoegd gezag, lumpsum, bestuursformatieplan deinzen sommigen echter terug. Dit soort termen roepen niet bij iedereen het gevoel op daar eens ‘lekker mee aan de gang te gaan’.

De Wet Medezeggenschap Scholen die per 1 januari 2007 van kracht werd, stelt een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verplicht, garandeert transparante informatie en geeft vergaande instemmings- en adviesbevoegdheden. Het is daarom van groot belang dat een MR op school goed werkt en een constructieve bijdrage kan leveren aan schoolbeleid en –ontwikkeling. Het HCO kan uw MR ondersteunen met training en advies. 

Training Medezeggenschap in het onderwijs

Speciaal voor MR-leden organiseren we op maat een korte basistraining, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wet Medezeggenschap Scholen (2007)
  • Bevoegdheden van de MR
  • De relaties van de MR met het bevoegd gezag, directie, ouderraad en personeelsgeleding
  • Het dagelijks functioneren van de MR
  • Positie van de MR

U kunt deze training ook op op open inschrijving volgen. Kijk voor meer informatie en inschrijving in de agenda. Of neem voor meer informatie over deze training of advies op maat contact op met Fred Kruidenberg.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies