Cooperatief Leren HCO

Leerlingen actief en betrokken krijgen is voor veel leraren een uitdaging. Als je aansluit bij natuurlijke behoeften van leerlingen: praten, samenwerken en bewegen, dan zie je snel resultaat. De Amerikaan Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben - praten, samenwerken, bewegen - in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.

Samen met partners Bazalt en RPCZ heeft HCO deze aanpak voor het Nederlands onderwijs geschikt gemaakt. Onze gecertificeerde Kagan Coöperatief Leren trainers zijn opgeleid door de Amerikaanse trainers in deze aanpak. 

Kagans structuren blijken effectief in basis- en speciaal onderwijs, in vo en mbo. Het is een systeem dat kan worden ingezet als middel om uw visie te realiseren. Scholen kunnen een weloverwogen keuze  maken, vanuit welke invalshoek wordt gestart en hoe te werken aan strategische doelstellingen.

Kagan CL logo oranje

Coöperatief leren: de resultaten

 Zowel John Hattie, Robert Marzano, als Kagan zelf toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.

  • Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces  en ervaren de lessen ook als plezierig en afwisselend. 
  • Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling. 

Trainingen

 De volgende trainingen verzorgen wij jaarlijks op verschillende locaties. Kijk voor de data van alle trainingen op open inschrijving op www.cooperatiefleren.nl/open-inschrijving

Training Kagan Level 1: Samen leren, samen organiseren 
In 4 dagdelen leert u de principes van coöperatief leren concreet inbouwen in uw onderwijs. Concreet en praktisch: samen oefenen in de training & de volgende dag in de eigen praktijk aan de slag. Effectief klassenmanagement, hoge(re) betrokkenheid en nog betere leerresultaten.

Training Kagan Level 2: Persoonlijke en sociale ontwikkeling stimuleren 
Dit is een verdieping op de Level 1 training. U krijgt inzicht hoe u met de 5 tools van Kagan Coöperatief Leren persoonlijkheidsontwikkeling, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken stimuleert. In deze training leert u ook hoe u sociale vaardigheden kunt oefenen binnen 'de gewone' lessen en hoe u de 5 tools kunt verankeren in uw dagelijkse praktijk.

Trainingen met het hele team

Vanzelfsprekend is het effectief om met een heel team aan de slag te gaan. Dan wordt coöperatief leren onderdeel van de hele school. De trainingen (level 1 tot en met level 3) kunt u daarom ook met een heel team volgen. Kijk voor een overzicht op www.cooperatiefleren.nl/trainingen-op-school. Of neem voor meer informatie contact op met een van onze gecertificeerd Kagan Coöperatief leren trainers.

Coöperatief leren opfrissen?

 Al eens eerder een Coöperatief Leren training van Kagan gevolgd maar zijn de werkvormen geen dagelijkse routine meer? Of zijn er nieuwe collega’s bijgekomen die deze professionalisering hebben gemist? De opfriscursus van 1 dag of 2 dagdelen biedt uitkomst. Essenties van deze training:
• Kennis van de 7 sleutelprincipes opfrissen en verdiepen.
• Toepassingen hebben voor het gebruik van coöperatieve structuren in de eigen praktijk.
• Goede basiskennis hebben om door te stromen naar level 2.
Wij kunnen een opfristraining voor uw schoolteam organiseren op een locatie en datum die u schikt. Neem voor meer informatie contact op met Sandra Lousberg.

Meer weten over de kracht van Kagan Coöperatief Leren?
Kijk op www.cooperatiefleren.nl voor achtergronden en praktijkverhalen of lees het artikel over cooperatief leren in de praktijk in HCO Nieuws magazine

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies