KIJK HCO

KIJK! is een compleet en praktisch programma om de totale ontwikkelingen van kinderen van 0-12 jaar in kaart te brengen. Veel (voor)scholen in Den Haag en omgeving gebruiken KIJK! al om inzicht te krijgen waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling en wat voor dit kind de volgende stap is.

KIJK! bestaat uit verschillende handleidingen per doelgroep en een webbased systeem om observaties en registraties in te voeren en de ontwikkelingsstappen te monitoren. Met de verschillende varianten van KIJK! kunt u specifiek voor uw eigen doelgroep aan de slag.

Elke variant biedt u de mogelijkheid om:

 • Kinderen gericht te observeren
 • De ontwikkeling van kinderen te registreren
 • Onderwijsbehoeften te bepalen
 • Een beredeneerd aanbod te ontwerpen (passend binnen het Voorschoolprogramma) met behulp van de Kijk, Kies, Doe-uitgaven
 • Gesprekken te voeren met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren)

Hoe werkt KIJK!?

 1. U observeert kinderen dagelijks tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten. U maakt daarvan aantekening in het dagboek in KIJK! webbased registratie.
 2. 2 x per jaar registreert u op basis van uw observaties de ontwikkeling van elk kind.
 3. Op het individueel rapport kunt u de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden.
 4. Het groepsrapport maakt zichtbaar hoe uw groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van uw onderwijsaanbod. U ziet of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben.
 5. Met het groepsoverzicht brengt u de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld.
 6. Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht kunt u het groepsplan opstellen, met gerichte activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

KIJK! 0-4 jaar

Met KIJK! 0-4 jaar volgt u de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Bij KIJK! 0-4 jaar horen de volgende boeken:

 • KIJK! 0-4 jaar: Praktische handleiding
 • KIJK! 0-4 jaar: Volgboekje
 • KIJK! 0-4 jaar: Dagboek
 • Kijk, Kies, Doe voor 0-4 jarigen

Ook is er een Webbased versie beschikbaar om uw observaties en registraties bij te houden. Gedurende een half jaar observeert u de kinderen in hun ontwikkeling en 2 maal per jaar registreert u waar het kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. In de Webbased versie kunt u vervolgens gemakkelijk individuele- en groepsrapporten maken. Met deze rapportages analyseert u de ontwikkeling van de kinderen op uw groep. Vervolgens kunt u de volgende stap in de ontwikkeling van uw kinderen bepalen en daarbij een geschikte aanpak kiezen. Hiervoor gebruikt u het praktische boek Kijk, Kies, Doe. 

KIJK! 0-4 jaar voldoet aan de wensen van de Inspectie van Onderwijs, omdat het instrument aandacht besteed aan de motorische, sociaal-emotionele, reken- en taalontwikkeling.

KIJK! groep 1-2

Met KIJK! 1-2 volgt u de ontwikkeling van kleuters. KIJK! groep 1-2 sluit aan op KIJK! 0-4 jaar en met beide instrumenten kunt u een doorgaande lijn realiseren om de ontwikkeling van uw peuters en kleuters te volgen. 

Bij KIJK! groep 1-2 horen de volgende boeken:

 • KIJK! groep 1-2: Praktische hulpmiddel voor het observeren en registreren
 • KIJK! groep 1-2: Volgboekje
 • KIJK! Ouders
 • Kijk, Kies, Doe voor kleuters

Ook is er een Webbased versie beschikbaar om uw observaties en registraties bij te houden. Gedurende een half jaar observeert u de kinderen in hun ontwikkeling en 2 maal per jaar registreert u waar het kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. In de Webbased versie kunt u vervolgens gemakkelijk individuele- en groepsrapporten maken. Met deze rapportages analyseert u de ontwikkeling van de kinderen op uw groep. Vervolgens kunt u de volgende stap in de ontwikkeling van uw kinderen bepalen en daarbij een geschikte aanpak kiezen. Hiervoor gebruikt u het praktische boek Kijk, Kies, Doe.

KIJK! groep 1-2 voldoet aan de wensen van de Inspectie van Onderwijs, omdat het instrument aandacht besteed aan de motorische, sociaal-emotionele, reken- en taalontwikkeling. 

KIJK! groep 3-4

Met KIJK! groep 3-4 kunt u de ontwikkelingsfase van het individuele kind in beeld brengen met behulp van uw observaties en beschikbare toetsgegevens. KIJK! groep 3-4 werkt met ontwikkelingslijnen en leerlijnen. De ontwikkelingslijnen volgen op de lijnen van KIJK! groep 1-2. In de mijlpalen van de leerlijnen voor groep 3-4 wordt overgeschakeld van ontwikkelingsleeftijd (uitgedrukt in jaren en maanden) naar de didactische leeftijden DL (uitgedrukt in onderwijsmaanden). 

Bij KIJK! groep 3-4 hoort het volgende boek:

 • KIJK! groep 3-4: Praktische hulpmiddel voor het observeren en registreren (inclusief een leerlingvolgboekje)

Ook is er een Webbased versie beschikbaar om uw observaties en registraties bij te houden. Gedurende een half jaar observeert u de kinderen in hun ontwikkeling en 2 maal per jaar registreert u waar het kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. In de Webbased versie kunt u vervolgens gemakkelijk individuele- en groepsrapporten maken. Met deze rapportages analyseert u de ontwikkeling van de kinderen op uw groep. 

KIJK! groep 5-8

Met KIJK! 5-8 kunt u de ontwikkeling van uw leerlingen volgen op het gebied van taal en rekenen, in samenhang met de basisgegevens (basiskenmerken, risicofactoren en betrokkenheid). In KIJK! 5-8 werkt u met leerlijnen, die uitgedrukt worden in didactische leeftijden (DL, onderwijsmaanden). De DL-waarden van KIJK! 5-8 sluiten aan op de DL-waarden van KIJK! 3-4.

Bij KIJK! groep 5-8 hoort het volgende boek:

 • KIJK! groep 5-8: Handleiding rekenen en wiskunde (inclusief leerlingboekje)
 • KIJK! groep 5-8: Dagboek 

Ook is er een Webbased versie beschikbaar om uw observaties en registraties bij te houden. Gedurende een half jaar observeert u de kinderen in hun ontwikkeling en 2 maal per jaar registreert u waar het kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. In de Webbased versie kunt u vervolgens gemakkelijk individuele- en groepsrapporten maken. Met deze rapportages analyseert u de ontwikkeling van de kinderen op uw groep.

KIJK! monitoring

Gemeenten en besturen hebben in toenemende mate de behoefte en ook de verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van vve-beleid of opbrengstgericht werken. KIJK! Monitoring biedt die mogelijkheid.

De module Monitoring brengt de ontwikkelwinst in beeld om beleid te evalueren en bij te stellen voor kinderopvanglocaties, voorscholen, scholen, besturen en gemeenten.  

Met KIJK! Monitoring kunt u de resultaten en ontwikkelwinst vergelijken van groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meerdere jaren. Een uitstekende basis om het handelingsgericht en cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van:

- kinderopvanglocaties en (voor)scholen
- bestuur
- gemeenten

De gemeente Den Haag vergoedt voor Haagse KIJK! gebruikers de aanschaf voor de licentie KIJK! Monitor en scholing. Heeft uw locatie de uitnodiging voor deze scholing niet ontvangen? Of overweegt uw locatie een overstap naar het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK!? Neem contact op HCO-adviseur Wessel Stet, via .

Kijk voor meer informatie over KIJK! en een overzicht van alle materialen op www.bazalt.nl/kijk.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies